Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2023
Karabiner 98 Kurz
je štandardná opakovacia puška nemeckej armády používaná počas druhej svetovej vojny. Od júna 1935, kedy bola K98k zavedená, až do začiatku roku 1945 bolo vyrobených približne 12 miliónov týchto pušiek. Dopyt po nej však i tak nebol uspokojený, hlavne z dôvodu veľkých strát. Pred koncom vojny boli ako stratené evidované dve tretiny všetkých pušiek K98k.
Hlavným výrobcom bola firma Mauser a súčasne s ňou tiež ďalších deväť výrobcov. K98k najprv vyrábali firmy Mauser a Sauer & Sohn. Keď vláda získala od firmy Mauser licenciu, pribudli k týmto firmám ďalší výrobcovia: Erma, Berlin-Lübecker Maschinenfabrik, Berlin-Suhler-Waffen und Fahrzeugwerke, Gustloff Werke, Steyr-Daimler-Puch a Waffenwerke Brünn v Protektoráte Čechy a Morava s pobočným závodom v Považskej Bystrici na Slovensku (zoznam s kódmi tu).

K98k Mauser

Vyobrazená puška má pažbu z lamelového dreva (lepená dyha), plochú botku a objímku v tvare písmena H. Lamelové pažby s plochou botkou sú vzácnejšie, pretože sa zvykli v mieste botky rozlepovať. To viedlo k zavedeniu botky vysokej. Občas sa dá natrafiť na orechové pažby s vysokou botkou, to vzniklo kvôli nedostatku lamelových.

K98k Mauser

Natiahnutý záver, poloha poistky vľavo - odistené, puška je pripravená k streľbe.

K98k Mauser

Poistka v hornej polohe - zaistená. Zbraň nevystrelí, ale dá sa manipulovať so záverom a vybrať ho. Využíva sa pri rozborke, pretože ak sa záver nezaistí, pri jeho rozoberaní sa sám vypustí a je nutné ho natiahnuť ručne.

K98k Mauser

Poistka v polohe vpravo - nedá sa vystreliť a vybrať záver, využíva sa pri nosení pušky.

K98k Mauser

Nastaviteľné mieridlá od 100 do 2000 metrov. Stupnica začína číslom 1 (100 metrov) a končí číslom 20 (2000 metrov). "Hledí" sa kalibrovalo z oboch strán, pretože spodná strana sa využívala pri streľbe z granátometu. Neskôr sa od kalibrovania oboch strán upustilo.

K98k Mauser

Značenie na tele zbrane. Úplne hore - "orlička" nesúca písmená WaA s číselným kódom (waffenamt). Kód "dou" označuje výrobnú firmu, v tomto prípade Považská Bystrica. Skrátene dvojčíslie znamená rok výroby - 1943.

K98k Mauser

Spodná a horná objímka istená aretačnou pružinou. Neskôr sa prešlo na výrobu jednoduchšej objímky, ktorá bola istená skrutkou. S puškou bol zavedený aj kryt ústia hlavne. Starší kovový kryt je totožný s tým, ktorý sa používal počas prvej svetovej vojny. Chránil mušku spolu s ústím. Po zavedení tunelového krytu mušky koncom decembra 1939 sa prešlo na jednoduchý gumový kryt ústia. Ku každej puške sa vydávali štyri kusy.

K98k Mauser

Po vysunutí posledného náboja podávač zabráni záveru pohybu vpred, teda nabitiu naprázdno. Každý diel je označený výrobným číslom zbrane a prejimacou značkou - waffenamt. Postupom času sa od precízneho značenia upúšťalo kvôli šetreniu. V dolnej časti snímky vidno výrez, kam sa umiestňuje nábojový pásik. Vľavo sa nachádza výrez pre palec, aby sa uľahčilo nabíjanie z nábojového pásiku.

K98k Mauser

Záchyt záveru. Jeho zatiahnutím doľava je možné vybrať záver z pušky.

K98k Mauser

Pažba značená orlicami. Prvá pod sebou nesie písmeno H (nachádza sa pod terčíkom). Používali sa tri rôzne písmená:
H - Heer (armáda)
L - Luftwaffe (letectvo)
M - Marine (námorníctvo)
Kovový terčík pomáhal pri rozoberaní záveru - zasunul sa do neho úderník. Ku koncu výroby ho nahradila vyvrtaná dierka v boku vysokej botky.

K98k Mauser

Lepená pažba - od orechovej sa najlepšie rozlíši pohľadom zdola.

Informácie o článku

Počet slov: 508
Počet zhliadnutí: 10994
Autor: Erwin
Vytvorené: 02. 03. 2012
Posledné zmeny: 02. 01. 2014