Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2024

Fg-42 (“Fallschimjägergewehr 42“, alebo „parašutistická puška vzor 42“) bola zbraň používaná nemeckými výsadkármi ako ľahký guľomet, alebo automatická puška. Bola vyvinutá v roku 1942 a slúžila počas celej vojny vo veľmi obmedzenom množstve.

            Táto zbraň kombinovala kadenciu a dostrel ľahkého guľometu s hmotnosťou štandardnej nemeckej pušky Kar 98k. Mala veľmi moderne pojatý mechanizmus a bola vzorom pre veľa povojnových zbraní (napr. guľomet M60). Mala podobný dizajn ako americká M1941 Johnson machine gun. (http://en.wikipedia.org/wiki/M1941_Johnson_rifle)

História:

            Počas operácie Mercury (nemecký výsadok na Krétu v roku 1940) boli príslušníci Fallschimjäger vyzbrojení len pištoľou. Ťažšie zbrane ako guľomety, pušky, samopaly a mínomety, boli zhadzované v kontajneroch z krídel. Výsadkári v tej dobe pristávali na kolenách a rukách, čo znemožňovalo mať pri sebe ťažšiu výstroj. To spôsobilo počas počiatočnej fáze operácie Nemcom veľké straty od Commonwealthu (hlavne od 22. práporu 5. novozélandskej brigády), ktorí boli vyzbrojení puškami a guľometmi, zatiaľčo sa výsadkári pokúšali nájsť svoju výzbroj roztrúsenú po bojisku. Tieto skúsenosti ukázali, že bežné zbrane nie sú vhodné pre výsadkové operácie.

FG-42

            V roku 1941 nemecká Luftwaffe (Nemecké vzdušné sily) vydala požiadavku na novú zbraň jednotlivca, ktorá by dokázala strieľať jednotlivými strelami aj plne automaticky. Touto úlohou bola poverená vývojová kancelária pri  Lübecku. Ríšske ministerstvo letectva (Reichsluftfahrtministerium, alebo RLM) požadovalo zbraň jednotlivca, ktorá by plnila úlohu klasickej pušky, samopalu a ľahkého guľometu a pritom by jej váha nevyžadovala lafetáciu alebo pevné trojnožky. Toto riešenie malo zároveň zvýšiť účinok streľby jednotlivca a zjednodušiť logistiku. RLM zadalo túto ponuku Heereswaffenamt, ktoré malo na starosti vývoj ručných palných zbraní, no konflikty v prioritách spôsobili, že Heereswaffenamt zamietlo požiadavku ako nereálnu a ponúklo namiesto toho pušku G 41(W). To malo za následok oddelený výskum Luftwaffe. Už skôr existoval projekt na upravenie guľometu MG 15 (ktorý sa používal na obranu lietadiel, ale bol úplne nahradený vo výzbroji do roku 1941) na používanie pre pechotu. Kvôli vysokým stratám operácie Mercury sa Hitler rozhodol zmeniť svoj názor na taktickú dôležitosť vzdušných výsadkov. Napriek tomu Luftwaffe Reichsmarschall (maršal letectva) Hermann Göring prikázal pokračovať vo výskume.

RLM oslovilo rovno nemecké firmy. Požiadavky na pušku s pracovným názvom LC-6 zahŕňali okrem iného aj: celková dĺžka zbrane nesmie byť väčšia ako 1000mm; nesmie byť výrazne ťažšia ako puška Kar 98k; musí byť schopná strieľať jednotlivo zo zatvoreného záveru a plne automaticky z otvoreného záveru; zásobník musí mať 10 alebo 20 nábojov a možnosť strieľať puškové granáty. Napriek tomu, že existoval krátky náboj  7.92x33mm, Luftwaffe požadovalo zbraň na štandardný kaliber 7.92x57mm Mauser.

            Na objednávku zareagovalo 6 firiem: Gustloff-Werke, Mauser, Johannes Großfuß Metall- und Lackierwarenfabrik, C.G. Hänel, Rheinmetall-Borsig a Heinrich Krieghoff Waffenfabrik. Napriek tomu bolo ponúknutých len zopár prototypov. Mauser ponúkol MG 81 (zamietnutý vďaka veľkej hmotnosti a nutnosti používania nábojových pásov), firma Krieghoff tiež predviedla svoj model, avšak ani jeden nebol schválený. Až dizajn vyrobený firmou Rheinmetall-Borsig bol schválený a testovaný v testovacom zariadení Luftwaffe pri Ternewitzi pod názvom Gerät 450 (prístroj 450) alebo Ausführung "A" (typ A). Dizajn značne pripomínal ľahký guľomet z prvej svetovej vojny Lewis (streľba bola zabezpečená odberom plynov z hlavne, ktoré pôsobili na otočný závorník, ktorý vyhodil prázdnu nábojnicu a vsunul nový náboj). Tento prototyp bol vyrobený len ako model, no boli v ňom ukázané základy novej zbrane a jej mechanizmus.

FG-42

            Nasledovali ďalšie úpravy. Ausführung "B" mal drevenú pažbu, čo chránilo pred teplom a umožňovalo lepší úchyt, aj keď mal strelec spotené alebo mokré ruky. Prvé verzie FG-42  boli vyrobené koncom roka 1942 v počte asi 50 kusov na vyskúšanie bojovým jednotkám. Celkové bolo v službe 7 verzií od A po G pričom bolo vyrobených 5000 kusov. Základný cieľ FG 42 ale nebol nikdy dosiahnutý - zaviesť pre nemecké výsadkové jednotky "univerzálnu" pušku, ktorá by slúžila ako prvá útočná puška kombinujúc klasickú pušku, samopal a ľahký guľomet. Namiesto toho zavedenie tejto pušky prinieslo logistické problémy spojené s jej prevádzkou. Aj keď mala veľké úspechy a bola obľúbená, dokonca ju Spojenci okopírovali počas a po vojne, nebola vyrobená v množstve, ktoré by ovplyvnilo priebeh vojny. 

Technické parametre:

FG-42 mala možnosť streľby jednotlivo alebo dávkou a bola vzduchom chladená. Prvá verzia sa vyznačovala dvojnožkou na konci predpažbia, ale v strede hlavne a rúčkou pod ostrým uhlom. Posledná verzia G mala klasickú "pištoľovú" rúčku a dvojnožku v strede predpažbia. Celkovo bola verzia G mierne robustnejšia ako prvá verzia.

Informácie o článku

Počet slov: 595
Počet zhliadnutí: 5198
Autor: Theodor
Vytvorené: 12. 02. 2011
Posledné zmeny: 26. 03. 2012