Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2024

Pechotný útočný odznak

 

Pechotný útočný odznak

Koncom roka 2014 bolo v našom KVH udelené prvé vyznamenanie. Je to jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli napísať tento článok. Chceme Vám priblížiť spôsoby, akým sa dalo toto vyznamenanie získať a tiež podmienky pre udelenie v našom klube. Ani nás nenapadne porovnávať zásluhy vojnových hrdinov s našimi, ale nosiť tieto vyznamenania bezdôvodne sa nám tiež nezdá správne. V KVH Feldgrau máme pri udeľovaní vyznamenaní jednoznačnú politiku. Menej = viac, nechceme to s množstvom vyznamenaní preháňať. Každý kto chce nosiť vyznamenanie musí rovnako ako v skutočnosti splniť určité kritéria, aby mu mohlo byť udelené vyznamenanie.

Každé jedno vyznamenanie je v našom KVH udelené  za zásluhy, ako v minulosti. Nikto z členov si nemôže svojvoľne pripnúť vyznamenanie „lebo sa mi  to páči“ alebo „hodí sa mi k uniforme“.  Zároveň sa tým ukazuje novým členom, že nositeľ vyznamenania už pre klub urobil niečo, čím si ho zaslúžil.

 

Metodika na udeľovanie vyznamenaní, ktorou sa v klube riadime, presne určuje za akých podmienok a aké môže člen získať vyznamenania. Pri každom vyznamenaní máme určené presné lehoty, ako dlho musí byť člen v KVH a tiež koľko musí člen stráviť dní/akcií so svojou jednotkou a podobne. Tiež je orientačne určené, koľko sa môže v klube jednotlivých vyznamenaní udeliť. Infanterie-sturmabzeichen môže v KVH Feldgrau nosiť na uniforme tretina členov, ktorí sú členmi minimálne po dobu dvoch rokov a odbojovali so svojou jednotkou 40 dní / 1000 hodín.

Infanterie-Sturmabzeichen alebo v preklade pechotný útočný odznak, patrí bez pochýb  k jedným z najznámejších a najrozšírenejších nemeckých vyznamenani udeľovaných v druhej svetovej vojne.  Poďme si teda tento odznak trošku priblížiť. 

 

Založenie pechotného útočného odznaku nariadil vrchný veliteľ pozemnej armády generálplukovník von Brauchitsch.  Umelecko-výtvarný  návrh vypracovala firma C.E. Juncker z Berlína, ktorá odznak aj vyrábala. Motív odznaku tvorí puška mauser k98 s nasadeným bodákom (v oválnom venci z dubových ratolestí, ktoré tvoria orámovanie odznaku) a výsostným znakom.

Pechotný útočný odznakPechotný útočný odznak

 

 

 
 20. Decembra 1939 podpísal generálplukovník von Brauchitsch zakladací výnos, v ktorom boli určené podmienky  pre udelenie pechotného útočného odznaku. Odznak bol určený hlavne príslušníkom pechoty, ktorí sa osvedčili pri útočných akciách - ako viditeľné znamenie uznania. Udeľovanie odznaku bolo vykonané na základe podmienok a za ich maximálne dodržiavanie boli zodpovední príslušní dôstojníci.


Pechotný útočný odznak mohol byť udelený dôstojníkom, poddôstojníkom a mužstvu streleckých rôt, nemotorizovaných pechotných divízií a jednotkám horských strelcov, ktorí sa od 1.1.1940 zúčastnili:

  • troch útokov
  • bojov v prednej línií
  • prielomu so zbraňou v ruke
  • troch dní bojov

 

pozn.: 

Úspešné bojové prieskumy, rovnako ako protiútoky môžu byť započítané ako útoky, pokiaľ viedli k boju z blízka.
Pechotný útočný odznak sa nosí na ľavej strane uniformy v službe i mimo službu. Pokiaľ je nositeľ odznaku vyznamenaný železným krížom, nosí sa pechotný útočný odznak pod týmto vyznamenaním.
Pechotný útočný odznak udeľovali velitelia pluku.

 
Pechotný útočný odznak
 
Nositeľom tohto vyznamenania v KVH Feldgrau sa v Novembri 2014 stal Grenadier Thomas Backer. Prijal  ho pred nastúpenou Kompanie, spolu s ostatnými členmi Kompanie z rúk Leutnanta na Living-history akcii Dukla- Korejovce/Medvedie.
 
 
 
 
 
 Pechotný útočný odznak na dobových fotografiách:
 
Pechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznak
Pechotný útočný odznakPechotný útočný odznak
Pechotný útočný odznakPechotný útočný odznak Pechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznak
 
 
 

 

 Pechotný útočný odznakPechotný útočný odznakPechotný útočný odznak

 

 

Použité zdroje: 
http://www.warcross.cz/wordpress/?p=4699
http://en.wikipedia.org/wiki/Infantry_Assault_Badge    

 

Informácie o článku

Počet slov: 427
Počet zhliadnutí: 5187
Autor: Thomas
Vytvorené: 15. 05. 2015
Posledné zmeny: 20. 07. 2015