Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2023

Odznak  DRL (Nemecký odznak športového zväzu) 

 

Úvod

V každej armáde hrá významnú úlohu fyzická zdatnosť. V minulosti sa v štátoch s totalitným režimom dbalo na telesnú zdatnosť od útleho veku. Boli zakladané rôzne športové zväzy a kluby, či už pre mládež alebo pre dospelých.

Inak tomu nebolo ani v nacistickom Nemecku. Po uchopení moci nacistami začalo masové zbrojenie a Nemecko sa pripravovalo na vojnu. To viedlo aj k založeniu rôznych zväzov a inštitúcií, ktorá mala mladým Nemcom vštepovať do hlavy ideológiu a fyzicky ich pripravovať na vojnu, ktorú neskôr Nemecko rozpútalo.

Už  malé deti učili súťaživosti a agresivite. V 30-tych a vo vojnových rokoch v Nemecku získal popularitu napr. Box - typický príklad športu, pri ktorom agresivita hrala výraznú úlohu.

Nacisti mali športovú organizáciu, ktorá bola pridružená k NSDAP a niesla názov NSRL (Nationalsozialisticher reichsbund fur leibesubungen) a viedol ju Ríšsky športový vedúci (Reichssportfuhrer) Hans von Tschammer und Osten. Táto organizácia začala udeľovať za veľmi dobré výkony v športe - športové odznaky, aby ľudí motivovala k podávaniu lepších výkonov v rôznych športových disciplínach.

 

Odznak DRL

Tento športový odznak niesol označenie DRL (Deutsches Reichsabzeichen für Leibesubungen). Pochádzal z predošlého odznaku DRA (Deutsches Reichsausschus für Leibesubungen) z roku 1913. V roku 1933 došlo k premenovaniu odznaku DRA na odznak DRL a v roku 1937 bolo vyznamenanie doplnené svastikou. Tento športový odznak sa udeľoval mužom aj ženám vo veku 18 až 32 rokov ako motivácia za splnenie najrôznejších športových disciplín medzi ktoré napríklad patril beh, plávanie, skok do diaľky a pod.                                                                                                                             

 

Odznak sa udeľoval v troch stupňoch

  1. Trieda v zlate
  2. Trieda v striebre
  3. Trieda v bronze
  4. Od 18.11.1942 – špeciálny variant pre zdravotne postihnutých veteránov

 

Skúšky, ktoré bolo treba zložiť k udeleniu odznaku DRL (Celkovo päť disciplín):

Plávanie – 400m do 9 minút

Skok – preskočiť výšku minimálne 1.34 m.

Beh – 100m za 13,5 s. alebo 400m za 68 s. alebo 1,5 km za 5 min. 20 s.

Hod – Loptou s hmotnosťou 5kg na vzdialenosť min. 8,6 m. alebo hod diskom s hmotnosťou 2kg na vzdialenosť  presahujúcu 25m, alebo dokotúľať loptu s hmotnosťou 6,5kg spôsobom, akým sa hrá napr. bowling na vzdialenosť min. 8m.

Časové disciplíny

Prejsť 25km za 50min. alebo zaplávať 1000m za 29min. Zabehnúť 2km za 13min. alebo na bicykli prejsť trať dlhú 20km za 45min.

 

 

Vzhľad odznaku

Odznak mal podobu oválneho venca z dubových listov a v strede odznaku bol štylizovaný nápis DRL (Deutsches Reichsabzeichen für Leibesubungen) a na spodku venca bola umiestnená svastika. Čo sa týka variantu pre vojnových veteránov ten sa od bežných DRL odznakov odlišoval spracovaním. Boli pri ňom použité dva kovy. Veniec bol v zlate a nápis DRL v striebre. Týchto špeciálnych odznakov bolo od 18.novembra 1942 do marca 1945 udelených len 10 000ks.

 

Odznak DRL na dobových fotografiách

Odznak  DRL (Nemecký odznak športového zväzu) Odznak  DRL (Nemecký odznak športového zväzu) Odznak  DRL (Nemecký odznak športového zväzu) 

Odznak DRL v pravom dolnom rohu na fotografiách.

 

Odznak  DRL (Nemecký odznak športového zväzu) Odznak  DRL (Nemecký odznak športového zväzu)
Ríšsky vedúci SS (reichsfuhrer SS)  Heinrich Himmler s odznakom DRL. Ríšsky športový vedúci (reichssportfuhrer) Hans von Tschammer und Osten.

 

Výrobcovia odznaku

Na odznakoch DRL je uvedené číslo 35269. Presnejšie D.R.G.M. 35269. Ide o patentové číslo udelené odznakom DRL. Význam skratky D.R.G.M znamená Nemecký národný registrovaný patent 35269 (Deutsche Reichs Gebrauchsmuster 35269). Odznaky DRL vyrábali viacerí výrobcovia:

Wernstein Jena, Lobstedt

Ernst L. Muller, Pforzheim

Ferdinand Wagner, Pforzheim

Christian Lauer – Nurnberg, Berlin

Petz & Lorenz, Unterreichenbach Wurttemberg

Karl Hensler, Pforzheim

Sú aj cennejšie exempláre, na ktorých nie je uvedený výrobca.

 

Informácie o článku

Počet slov: 511
Počet zhliadnutí: 4195
Autor: Martin
Vytvorené: 24. 10. 2015
Posledné zmeny: 26. 03. 2016