Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2024

Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

Tento rok sme usporiadali výstavu v priestoroch základnej školy Alexandra Dubčeka v termíne 21-22. október. Pre nás bola výnimočná tým, že prvý deň bol určený pre všetky ročníky ZŠ, ktoré sa postupne vystriedali na našej prezentácií a prednáške. Približne polhodinová prednáška mala za cieľ priblížiť situáciu v Európe po I. svetovej vojne, prejsť do situácie našej krajiny a najbližších susedov pred vypuknutím II. svetovej vojny a dostať sa do jadra spomínanej problematiky - SNP.

Po prednáške mali žiaci možnosť zoznámiť sa s veľkým množstvom originálnych predmetov, ktoré sa nášmu združeniu podarilo zozbierať počas posledných 10 rokov. Predmety boli viazané najmä ku slovenskej, nemeckej, talianskej, ruskej, rumunskej, ale aj maďarskej či francúzskej armáde. Mnohých zaujímali technické parametre zbraní a príslušenstva, ktoré poznajú prevažne z počítačových hier. Vystavovali sme aj veci nedávno bežné, dnes však už zabudnuté, ako napríklad písacie stroje a pečiatky, baterky, mapy, či náhradné ihly do gramofónu... 

 

Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

Veľmi nás prekvapilo zanietenie mladej generácie, ktorá si (zaiste aj kvôli rôznorodosti exponátov) našla záujem v mnohých predmetoch, či opisoch. Veľmi ich prekvapila váha jednotlivých častí výstroja, rozmery vojenských stanov, či osobné potreby, ako hrebeň alebo britva, ktoré by u vojakov nečakali.

 

Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

Nasledujúci deň bol vyhradený pre verejnosť, teda zúčastnilo sa najmä najbližšie okolie základnej školy - Dlhé Diely a Karlova Ves. Mnohí účastníci vyjadrili kladný postoj k organizovaniu osvetových výstav a tiež nádej, že sa podobnú výstavu podarí zorganizovať v blízkej dobe znova.

 

Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

Sme radi, že sme svojou činnosťou mohli priespieť ku spestreniu bežných vyučovacích metód. Nazdávame sa, že práve takáto forma stretnutia s históriou môže veľmi napomôcť žiakom pri ich ďalšom vzdelávaní na hodinách dejepisu, a že si žiaci dokážu postupne poskladať mozaiku našich dejín.

 

 

Ukážky z výstavy:

Detaily z vitrín obsahujú exponáty z civilného aj vojenského života. Dopĺňa ich ukážka predmetov, ktoré sa dodnes dajú objaviť v zemi pri práci na poli alebo pri výstavbe.

 Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

Aj mimo vitrín sme vystavili množstvo predmetov. Tieto si bolo možné vyskúšať či odfotiť sa s nimi.

Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

Naši štyria tichí pomocníci (vďaka KVH MorHo! a KVH Geronimo za pomoc)

Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

Z fotiek môžete získať približnú predstavu, čo všetko návšteník mohol vidieť a k čomu všetkému mohol dostať kratší alebo dlhší výklad. Pochopiteľne na fotkách nie je všetko, aby ste mali motivíciu príjsť aj na ďalšiu našu výstavu :)

Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

 Výstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. DubčekaVýstava ku 72. výročiu SNP na ZŠ A. Dubčeka

 

Informácie o článku

Počet slov: 344
Počet zhliadnutí: 3670
Autor: August
Vytvorené: 23. 10. 2016
Posledné zmeny: 23. 10. 2016