Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2023

ÚVOD

Na oživovaní histórie je jedna vec úžasná. Nech je človek z akéhokoľvek odboru, v histórii vždy nájde záujem odhaľovaním práve toho svojho v ľubovoľnom období. A pokiaľ sa vie do toho ponoriť poriadne, možno tým zvládne aj oživiť takmer úplne vymretý poznatok. Nie každý fanúšik reenactmentu sa je však ochotný ponoriť až tak hlboko. Ale pre nás…? Žiaden problém!

Približne pred mesiacom sme sa skupinka piatich členov nášho klubu rozhodli pustiť do detailnej analýzy nemeckých vojenských knižiek, tzv. Soldbuchov. V procese troch víkendov sme na spoločných celovíkendových stretnutiach, a aj každý po vlastnej osi, skúmali dostupné zdroje a tvorili niečo, čomu sme hovorili Anatómia Soldbuchu. Účel? Preštudovať a skompletizovať systém, ktorým boli tieto Soldbuchy vyrábané, vypisované, pečiatkované atď., spojiť tieto informácie s jednotkou, ktorú sa snažíme znázorňovať, čiže 76 Infanterie-Division (resp. Grenadier-), čo súvisí aj s preštudovaním jej pohybov počas celej vojny a samozrejme aj skompletizovať všetkých jej dôstojníkov, aby sme si dokázali vyrobiť čo najautentickejšie repliky pre naše dobové identity a o to lepšie vedeli prezentovať život v nemeckej armáde počas 2. svetovej vojny širokej verejnosti.

Odrazovým mostíkom pre nás bol už spracovaný zahraničný výskum na tému soldbuchov, ktorý pracoval so skúmanou zložkou približne 100 vojenských knižiek. Tento dokument obsahoval veľmi presné opisy každej jednej stránky Soldbuchu so štatisticky doloženými adekvátnymi spôsobmi vyplnenia, ktoré nám do začiatku veľmi pomohli. Malo to však jeden háčik. Žiaden zo skúmaných Soldbuchov nepatril vojakovi slúžiacemu v našej jednotke. Začali sme preto prehľadávať verejne dostupné obrázky soldbuchov. Našťastie, objavili sme nie menej než tri Soldbuchy mužov, ktorý v istom období slúžili práve v našej jednotke. Okrem toho sa jednému z nás podarilo získať aj dva originálne Soldbuchy, síce nie správnej jednotky, no mali sme ich pevne v rukách, a s tým sa násobne lepšie pracovalo. Čiže, k začiatku nášho vlastného výskumu sme preštudovali do detailu už spomínaný zahraničný starší výskum a vychádzajúc z neho sami spätne vytvárali systém vypĺňania analýzou dvoch dostupných originálov a konkrétnych Soldbuchov našej jednotky v elektronickej forme. Bola to namáhavá robota, keďže každý jeden z nás sa z času na čas uchopil iného detailu: iné poradie strán v tom a onom Soldbuchu, niekde je použité pero, niekde ceruzka, formát pečiatky alebo aj len umiestnenie spon zo zošívačky; ktorý sme následne skúmali na milimetre presne. Každopádne, po dvoch dňoch sme mali anatómiu hotovú. Skladá sa z popisu každej jednej strany, ktoré časti mali byť a ktoré zvykli byť vyplnené a ako, zoznamu vojenských obvodov z roku 1939 a miest, ktoré k jednotlivým obvodom spadali, zoznamu poštových smerovacích čísel a zoznamu kódov chorôb. Celú anatómiu sme písali ako de facto návad, podľa ktorého by mal každý zvládnuť správne a hlavne autenticky vyplniť Soldbuch.


Anatómia Soldbuchov


Ďalší krok bol však ešte náročnejší - zistiť mená veliteľov a oblasti, kde naša jednotka bojovala. Pre úplnú špecifikáciu, jednotka, ktorú rekreujem je 10. Kompanie des 178. Infanterie-Regiments der Infanterie-Division 76 (resp. Grenadier-). Opäť, mali sme to šťastie, že v klube vlastníme kroniku tejto jednotky. Menšie šťastie však bolo, že jej autori sa venovali viac iným regimentom. K tomu treba dodať, že ani internet v tomto smere nevenoval veľkú pozornosť 178.Inf.-Rgt. a teda dohľadať sa mien dôstojníkov bola číra pohroma. Či sme si vybrali tento regiment práve preto, že o ňom bolo tak málo zdokumentované a už vôbec nie zkompletizované, naozaj neviem povedať, ale jedno viem iste: Rozmýšľali sme, či predsa len nezmeníme regiment, ktorý skúmame, no boli sme už tak zažratí do tohto jedného a strávali sme nad ním už toľko času, že sme sa už nechceli vzdať a naopak, vynaložili ešte väčšie úsilie, aby sme toho zistili čo najviac. Tento proces zabral asi najviac času, no na jeho konci sme mali: zmapované materské, sesterské a dcérske jednotky 178. pluku ako aj ich osudy počas vojny, centrá, kde naša jednotka bola založená a z akých záložných jednotiek bola doplňovaná, približnú mapu miest, kde bola naša jednotka nasadená naprieč celou vojnou, zopár vojenských lazaretov, v ktorých boli zdokumentovaní pacienti z našej jednotky alebo lazarety v blízkosti bojisiek, kde sa naša jednotka zapájala a asi tucet dôstojníkov s menami, hodnosťami, rôznorodými funkciami a časovými intervalmi pridelenia k našej jednotke.

Týchto informácií nebolo stále dostatok, aby sme sa uspokojili, a teda pokračovali sme, a stále pokračujeme, ďalej v hľadaní ďalších zdrojov a fotiek, no s tým, čo už máme, vieme pristúpiť o krok bližšie k vypĺňaniu vlastných Soldbuchov. Každý v klube má vlastnú dobovú identitu. Každý sa do tej svojej však ponoril do inej mierky. Niekto má len meno a priezvisko, iný presné číslo domu a historický názov ulice v meste, kde sa narodil, mená súrodencov, školu, na ktorú chodil, zamestnanie a celú lekársku anamnézu. Presne tieto údaje vieme vďaka anatómii pretaviť do presných záznamov v Soldbuchoch. Neviem sa dočkať, kedy sa do toho pustíme.

Gr. L. Deutsche

Anatómia SoldbuchovANATÓMIA SOLDBUCHOV

VYSVETLÍVKY:


 • Kriegsstammrolle - evidencia vojakov na veliteľstve aktuálnej jednotky; pozostáva z viacerých listov
 • Truppenstammrolle - obdoba Kriegsstammrolle pri výcvikovej jednotke
 • Kriegsstammrollenblatt - Jeden list v evidencii veliteľstva; po odchode sa v novej jednotke založil vojakovi nový list 
 • Wehrstammrolle - vojenská evidencia, kde sa zaznamenávali údaje kým vojak nastúpil do aktívnej služby; podľa nej sa vytvára Wehrstammbuch
 • Wehrstammbuch - osobný spis vojaka, v ktorom sa evidovali všetky údaje o povýšení, zranení, dovolenkách atď.; s týmto spisom vznikol aj Wehrpass, ktorý obsahoval všetky dôležité informácie zo spisu 
 • Wehrpass - Pri odvode vzniká Wehrstammbuch+Wehrpass; pri zaradení k jednotke sa Wehrpass odovzdal a vyfasoval sa Soldbuch. 


SOLDBUCH


Vonkajší obal

Pravý horný roh obsahuje priezvisko, skratku priezviska alebo zriedkavo celé meno vojaka. Pri poškodení sa namiesto vydania novej knižky dal vymeniť iba obal. Obaly sa v malom množstve držali na veliteľstve. Poznať ich možno podľa toho, že boli vopred prelepené páskou, a teda spinky sa dávali až cez ňu. 

Vnútorný obal

Fotka upevnená dvoma spinkami v hornom pravom a dolnom ľavom rohu. Pod fotkou vlastnoručný podpis. Pečiatky v opačných rohoch ako spinky, horný ľavý a dolný pravý.

Strana 1 - Najdôležitejšie informácie

Nr. - sériové číslo Soldbuchu, rovnaké ako v Kriegsstammrolle. Zväčša rozdielne od Erkennungsmarke, známky (jednotky spravidla vydali viac dogtagov, napr. pri preradovaní, alebo HiWi, ako soldbuchov). 

Hodnosť - v čase vydania knižky. Od septembra 1939 do októbra 1942 je pechotná hodnosť Schütze. Väčšinou písané rukou, v neskoršej fáze vojny pečiatkou. Písané v akuzatíve, teda napr. “Schützen.

Tabuľka zmeny hodnosti - povýšenie, v nominatíve. Zapisuje sa od prvého dňa predošlého/nasledujúceho mesiaca. (Pri degradácii bol vydaný nový Soldbuch). Dôležité a významné hodnostné zmeny boli vo forme pečiatky (dôstojnícke). V zajatí sa sem zapísalo pridelené číslo zajatca.

Meno a Priezvisko v tomto správnom poradí. Ak mal vojak viac mien, to, ktorým sa nechal oslovovať mal podčiarknuté.

Popis a číslo na vojenskej známke - do tejto kolónky (tesne nad ňu) sa vypisuje (razí gumeným razítkom) aj signatúra jednotky. Ranné knižky ešte nemali razítka, takže boli vypísané ručne. 

Krvná skupina - červenou ceruzkou, alebo razítkom. 

Veľkosť plynovej masky - 1 (najväčšia) až 3 (najmenšia). 

Wehrnummer - registračné číslo vojakovej vojenskej služby, pridelené, keď bol založený Wehrpass. Je to jedinečné identifikačné číslo. Informácie oddelené lomítkom:

1. časť - Wehrbezirkskommando - slovom

2. časť - posledné dvojčíslie roku narodenia vojaka

3. časť - číslo, kód miestnej policajnej stanice (pri veľkých mestách to bolo číslo poradia prvého písmena priezviska vojaka. t.j.napr. Schultz, S je 19. písmeno abecedy ergo. číslo 19)

4. časť - Wehrstammrolle - číslo strany evidencie

5. časť - poradie záznamu na strane

Príklad: Berlin IX 17/19/12/3

Ak bol Soldbuch vydaný ako náhrada (Ersatzausfertigung), v pravom hornom rohu sa nachádza označenie (E/Ersatz/zweitschrift - pečiatka alebo ručne) a pečiatka jednotky, ktorá ho vydala.


Strana 2 - Popis držiteľa

geb. am ... - Dátum narodenia delený bodkami alebo lomkami.

in (miesto narodenie) - adresa, druhý riadok mesto, kraj, okres.

Religion - vierovyznanie

 • rímskokatolické - kath. / r.kath. / röm.kath. / r.k.

 • evanjelické - e.v.

 • bez konkr. vyznania/agnosticizmus - Gottglaubig / gttgl.

 • bez vyznania/ateizmus - gottlos / gttls. 


Stand, Beruf - “Stand” nie v zmysle stav, napr. ženatý/slobodný, ale živnosť, povolanie pred odvodom. “Študent” sa nepovažuje za povolanie. Nezamestnaný bol zapísaný ako pracovník - Arbeiter (týmto spôsobom sa minimalizovala nezamestnanosť).

Príklady niektorých najrozšírenejších povolaní:

Landwirt - farmár, Arbeiter - pracovník, Kaufmann - obchodník, Dreher - sústružník, Pol. Beamter - policajný úradník, Buchbinder - kníhviazač, Schneider - krajčír, Weber - tkáč, Schreiner - stolár, Postsekretär - poštový úradník, Metzger - mäsiar, Bäcker - pekár, Bergmann - horník, Mauer - murár, Maler - maliar, Weingärtner - vinár, Schumacher - obuvník, Friseur - holič, Gürtler - brašnár, Zimmermann - tesár, Schmied - kováč, Drucker - tlačiar, Kellner - čašník, Dekorateur - dekoratér, Schreiber - úradník, Steinmetz - kamenár

Prípadne je možné pridať za zamestnanie “Helfer” v zmysle pomocník.

Personalbeschreibung (“Osobný popis”)

Größe - výška v centimetroch

Gestalt - postava (grossschlank = veľmi štíhly, schlank = štíhly, kräftig = silný, mittel = stredná postava, voll - tučný)

Gesicht - tvár (rund = okrúhla, oval = oválna, voll = tučná, schmal = úzka, länglich = podlhovastá)

Haar - vlasy (braun = hnedé, dunkel blond = tmavý blond, blonde = blond, dunkelbraun = čierne; dunkel/hell - tmavé/svetlé používané ako predpona)

Bart - brada. V armáde sa až na zriedkavé výnimky nosiť nesmela. Zväčša je toto pole vyplnené značkou %, alt. slovom keine = žiadna.  

Augen -  oči, farba očí (blau = modrá, grün = zelená, braun = hnedá, grau = šedá, alebo kombinácie napr. blau-grau = modrošedá)

Besondere Kennzeichen - špeciálne poznávacie znaky: Brillenträger = “nosí okuliare” (zapisovalo sa aj napr. nur beim Lesen = len pri čítaní), Narbe = jazva, Brandnarbe = jazva po popálenine, Blindarmnarbe = jazva po apendektómii, Leberfleche = pečeňová škvrna, Narbengesicht = zjazvená tvár. Ďalej zvyklo poranenie nasledovať jej umiestnenie (r. Knie - pravé koleno)

Schuhzeuglänge - dĺžka topánok, európske alebo nemecké číslovanie v cm.

Schuhzeugweite - šírka topánok, často neuvádzané, 1-5 (1 najväčšie)

Vor– und Zuname eigenhändige Unterschrift des Inhabers - vlastnoručný podpis držiteľa, v prirodzenom poradí.

Die Richtigkeit der nicht umrandeten Angaben auf Seiten 1 und 2 und der eigenhändigen Unterschrift des Inhaber bescheinigt - za správnosť údajov zodpovedá 

den - dňa

Ausfertigender Truppenteil/Dienstelle - vystavujúca jednotka / služobňa

Dienststempel - Razítko služobne. Veľmi často sa nad ním nachádza razítko umiestnenia výcvikovej jednotky/stanice.

Eigenhändige untersch. - podpis, hodnosť a zaradenie osoby vystavujúcej doklad - zvyčajne veliaci dôstojník vydávajúcej jednotky, obvykle podpis a pod ním pečiatka s hodnosťou a zaradením celými slovami alebo iba v skratkách.

— Najčastejšie hodnosti overujúcich dôstojníkov: Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann

— Najčastejšie zaradenia overujúcich dôstojníkov: Kompaniechef, Kompanieführer, Ordonnanzoffizier


Strana 3 - Úpravy predchádzajúcich strán

Obsahuje dodatky a opravy k 1. a 2. strane. 

Stĺpce:

 1. Laufende Nummer - poradové číslo záznamu

 2. Art der Änderung - druh zmeny (Beforderung - povýšenie, Ernennung - vymenovanie)

 3. Auf Seite - na ktorej strane (1 alebo 2)

 4. Datum - dátum zmeny (spravidla sa pohyboval okolo 1. dňa mesiaca)

 5. Truppenteil - skratka názvu jednotky, spravidla vypísaná ručne (Pečiatky sa využívali zriedka, prevažne u dôstojníckych škôl a výcvikových jednotiek)

 6. Unterschrift - podpis úradníka, ktorý vykonal zmenu

 7. Dienstgrad und Dienststellung - hodnosť a služobné zaradenie úradníka písomne alebo pečiatkou

Táto strana sa najčastejšie vypisovala celá ručne s výnimkou na posledný stĺpec. Táto strana sa využívala pomerne málo na opravy, najčastejšie sa opravovalo povolanie, krvná skupina, dátum narodenia alebo prevelenie. 


Strana 4 - Nasadenie

A. Posledný kompetentný vojenský prihlasovací úrad (Wehrmeldeamt)

- Wehrmeldeamt - Vyplňoval se názov sídelného mesta veliteľstva. Často rovnaké miesto ako na strane 1 vo Wehrnummer. (Zoznam Wehrmeldeamtov viď. príloha 1)

B. Odoslanie k poľnej armáde z vojenského náhradného útvaru 

- Ersaztruppenteil pečiatka, označenie Kompanie (alt. názov mesta) a Nr. der Truppenstammrolle - číslo spisu u náhradnej a výcvikovej jednotky. Riadky okrem posledného by mali byť prečiarknuté a iba aktuálne platná jednotka nepreškrtnutá.

C. Nasadenie v poli - Obdobne ako B. Namiesto Nr. der Truppenstammrolle je Nr. der Kriegsstammrolle.

D. Doplnková informácia o momentálnej záložnej jednotke podľa aktuálnej jednotky v C. Jednotka, ktorá je zodpovedná za “nahradenie vojaka.” a miesto, v ktorom pôsobí.

Tlačený text ďalej upozorňuje, že pri presunoch medzi jednotkami treba vrátiť pridelené oblečenie a výstroj.


Strana 5 - Informácie o príbuzných

des - meno majiteľa (hoci predložka "des" implikuje v nemčine genitív, vždy sa meno písalo v nominatíve)


 1. Ehefrau: Vor- und Mädchenname - Manželka: Krstné meno a meno za slobodna. Pokiaľ sa muž oženil po odvedení, budú vypísaní obaja rodičia o tabuľku nižšie a neskôr do tejto dopísaná aj jeho žena. Pokiaľ bol muž ženatý pri vypisovaní knihy, bude zapísaná iba žena.

 2. Eltern - rodičia. V poradí otec a mama (Stand oder Gewerbe - zamestnanie alebo podnikanie)

 3. Verwandte oder Braut - Príbuzný alebo nevesta. Vypisuje sa pokiaľ rodičia už zosnuli alebo sa z iných dôvodov nedala vypísať ani jedna z tabuliek vyššie.

Adresy sa vypisujú obdobne ako na strane 2. Prípadné PSČ sa značili vedľa adresy pečiatkou v krúžku alebo perom, pričom číslo sa zakrúžkovalo. (viď. príloha 2)


Strany 6-7 - Záznamy o vydanom oblečení a výstroji

Do prvého zoznamu sa dávajú pečiatky jednotiek, ktoré vystrojovali vojaka a do posledného stĺpca dátum a podpis vystrojujúceho dôstojníka. Do jednotlivých štvorčekov sa písala číslica, počet kusov, ktoré vojak dostal. Obdobne ako na strane 4 boli všetky riadky až na posledný spravidla preškrtnuté, ideálne červenou ceruzkou.

Podľa typu vojska mohli byť niektoré súčasti zamieňané - rucksack/tornister atď.

Do prázdnych koloniek nad stĺpcami na konci sa zapísali kusy výstroje, ktoré neboli predtlačené: napr. Gamaschen alebo Eisernes Portion.


Strana 8 - Významné dodatky k výstroji

Zápis všetkých zvláštnych položiek vybavenia vydaného vojakovi. Vypisovaná iba, ak bolo potrebné. Napr. kamufláž alebo špeciálne súčasti uniformy. Niekedy sa tu zapisovali aj veci, ktoré vojak vlastnil navyše, napr. civilný odev a pod. K jednotlivým položkám sa pripisovali aj poznámky: stratený, vymenený, kúpený súkromne. Dôležité je spomenúť, že hoci strana bola riadkovaná, linajky neboli nikdy dodržiavané a zápisy prechádzali nerovnomerne aj cez viacero riadkov alebo pod uhlom. Jednotlivé záznamy boli vypisované svojsky, bez jednotného systému.


Strany 8a-d - Záznam o vlastníctve zbraní a výzbroje

Zbrane a výstroj. Zapisoval sa typ zbrane, sériové číslo (Fertigungsnummer) a dátum vydania. Fertigungszeichen, t.j. značka zbrane, bolo pole myslené pre zápis továrne, ktorá zbraň vyrobila. Pre tento účel bolo jednotlivým závodom pridelené číslo alebo kód. Táto kolónka je vyplnená len ojedinele. Do voľných polí sa často zapisovali napr. Gasplane, Hautentgiftungsmittel, Losantin, Feldfilter a i. 

Na strane 8c sa špeciálne vyskytovali záznamy o vykonaní testu plynovej masky, tzv. Gasraumprobe s dátumami vykonania. Strana 8d bola spravidla takmer vždy prázdna.


Strana 9 - Očkovania

 • vrchné okienka (deň, mesiac, pod tým rok) a spodné k zápisu dávky (0.5 - polovičná, 1.0 - celá)

 • Pocken Erfolg - kiahne (očkovalo sa najmä prvé tri mesiace služby). Jedna celá dávka 1.0.

 • Typhus (v spodnom riadku “ja” alebo “+” ak bol predtým očkovaný), v spodnom prvý záznam 0.5 a dva ďalšie nasledujúce po 7 dňoch celé dávky (1.0). Ročne po úvodných v plnej dávke 1.0. V roku 1944 bolo zastavené a nahradené dávkou T. AB. Col. Rovnako dávkované.

 • Ruhr - úplavica - očkovanie začalo v júni 1942, obdeň 0.5 - 1.0 -1.0, nasledované po roku v 7 dňových intervaloch 0.5 - 1.0 - 1.0.

 • Cholera - očkovať sa začalo v apríli 1942, týždňové intervaly 0.5 - 1.0 - 1.0

 • Sonstige - iné - určené pre iné extra alebo predchádzajúce očkovania. Táto časť nebola takmer nikdy vyplnená.

Tieto políčka boli vypisované ručne, no výnimočne existovali aj všeobecné pečiatky s názvom choroby, proti ktorej mali byť účinné a s viacerými možnosťami dávok. Nevyhovujúce dávkovanie sa škrtalo.

Pokiaľ mal vojak podstúpiť preočkovanie, no v Soldbuchu už nebolo miesto na jeho zápis, prelepili sa políčka jedného zápisu čistým kusom papiera a záznam sa vykonal naň.


Strany 10-11

Málokedy vyplnené strany.

V prvom riadku sa má vypísať dátum vydania okuliarov a označiť počet vydaných okuliarov (nehodiace sa preškrtnúť). Do ďalšieho radku sa vypisovala výška nosníka v mm a číslo výroby.

Na strane 10 v hlavnej tabuľke uprostred sa rukou do polí pred skratky BKE vpisuje číslo dioptrií s presnosťou na desatinné miesto podľa toho, či sa jedná o spojovky (-) alebo rozptylky (+). 


Strany 12-13 Záznamy o prijatí do poľných nemocníc a lazaretov

 • zapísané nemocničné pobyty

 • Lazarett je razítkovaný rôznymi farbami, názov nemocnice alebo poľného lazaretu, výnimočne písaný rukou.

 • Dátum, mesiac a rok prijatia do nemocnice.

 • Krankheit - ochorenie označené slovom, stručným popisom alebo kódom (Príloha 3)

 • Unterschrift - podpis prijímajúceho dôstojníka / zdravotníka.

 • Dátum a rok prepustenia.

 • Ďalšie pozorovania.

 • Unterschrift - podpis prepúšťajúceho úradníka (najčastejšie hodnosť "Zahlmesiter" a pod., prípadne lekári).


Strany 14-15

Záznam vecí, ktoré držiteľ pri príchode do nemocnice odovzdal: peniaze, cenné papiere, ceniny a pod. Vo všeobecnosti boli tieto strany využité na rôzne účely. Časté sú zápisy vydania mydla na holenie (Rasierseife). V takom prípade sa na strane preškrtol pôvodný nadpis strany (obyčajným perom alebo červenou ceruzkou) a podeň bola pridaná pečiatka “Rasierseife einschlißen”. Obdobne tak sa prepisovali v iných prípadoch. 

Strana 15 sa takmer vždy používala na zápis kontrol dokladov. Nadpis prečiarknutý perom alebo červenou ceruzkou. Záznam pozostával z pečiatky dátumu a miesta pridelenia (pravá horná časť zápisu), pečiatky jednotky (vľavo) a ručne vypísaného čísla Truppenstammrolle - Tr.St.R./Kr.St.R. + č. podľa strany 4 (pod pečiatkou), vlastnoručného podpis kontrolujúceho (vpravo) a jeho pečiatky hodnosti a zadelenia (pod podpisom). Jednotlivé zápisy boli oddelené vodorovnou čiarou.


Strana 16 - Zubné záznamy

Slúžila na záznamy o vojakovom chrupe. Podobne ako strany 10-11 nebola ani táto strana takmer vôbec vypĺňaná. Dôvodom môže byť, že záznamy sa vykonávali len pri zásadnejších dentálnych zákrokoch. Vzhľadom na to, že boli takéto zákroky vykonávané spravidla v odbornejších zariadeniach a nie priamo na fronte, zvykol sa zápis posielať len do centrálneho Wehrstammbuchu a zápis do Soldbuchu sa nevykonal, keďže nebol až tak dôležitý. Ak sa išiel vykonať odborný zákrok, zariadenie si záznamy o danej osobe vypýtalo priamo z Wehrstammbuchu a zo Soldbuchu tieto informácie nečerpalo, keďže boli strohejšie.


Strana 17

Pokračovanie strany 4. Jedná sa o kópiu častí B, C a D, ktoré slúžili na ďalšie zápisy, ktoré sa nezmestili na stranu 4.


Strany 18-19

Slúžia na zápis o výplatách. Jednotlivé stĺpce:

1 - dátumová pečiatka alebo ručne vypísaný dátum

2 - (Wehrsoldgruppe) číslo platovej skupiny, ručne, a kruhová pečiatka jednotky (platová skupina sa odvíjala od hodnosti)

3 - smerom nadol: okrúhla pečiatka pokladnice danej jednotky; “Kasse des …” + skratkové meno jednotky, podpis vyplácajúceho a pečiatka jeho zaradenia (napr. Oberzahlmeister).

Prípadne sa mohla pridať pečiatka odôvodnenia vydania výplaty pod pečiatku jednotky medzi prvý a druhý stĺpec (napr. Wehrsold, Putzzeuggeld erhalten a i.)


Strany 20-21

Slúži na zápis výplaty vydanej inou jednotkou. Nadpis hovorí o totožnom postupe vypĺňania tabuľky ako pri predchádzajúcich dvoch stranách, avšak tabuľka pozostáva s iných koloniek.

1 - deň vydanie

2 - na dobu (dátumy od do)

3 - odôvodnenie vydania výplaty (napr. Wehrsold, Putzzeuggeld, Verpflegung)

4,5 - suma v Markách a Pfennigoch

Pri zápise (napr. z nemocnice) sa pod týmto zápisom vyskytovala aj pečiatka názvu vydávajúcej jednotky. Väčšinou bol tento zápis vykonaný celý rukou, no pri typických výplatách (napr. Putzzeuggeld) sa vyskytuje pri zápisoch aj pečiatka s oddôvodnením a zároveň aj sumou.

Typicky uvádzané dôvody: Wehrsold (žold), Putzzeuggeld (peniaze na čistenie), Raucherkarte M (“lístok fajčiara” - lístok na tabák), Seife (mydlo), Rasierseife (mydlo na holenie), Verpfl. in nat. (vyplatený v naturáliách).


Strana 22 - Vyznamenania

Slúži na zápis o vyznamenaniach. Vypisované rukou, až na výnimočné prípady.

1 - dátum

2 - typ vyznamenania

3 - dekrét o vyznamenaní / dôvod udelenia

4 - Potvrdenie veliteľa Kompanie alebo iného, a hodnosť


Strany 23-24 - Dovolenky dlhšie než 5 dní

Zápis dovoleniek dlhších než 5 dní. Vypisované ručne. Nadpis zdôrazňuje povinnosť vyplniť tento záznam pred nástupom na dovolenku. Zápis pozostáva z dátumu od-do trvania dovolenky (von…bis…), kam osoba cestuje (nach…), dôvod (Grund…), dátum vypísania záznamu (den…), podpis veliteľa a jeho pečiatka hodnosti a zaradenia, a pečiatka jednotky vľavo dole.

Nebolo zvláštne mať pre najčastejšie dôvody dovoleniek vyhotovené pečiatky, a teda sa často na tejto strane vyskytujú napr. pečiatky: Heimaturlaub, Erholungsurlaub, Genesungsurlaub, Sonderurlaub, Gesamturlaub.


ZDROJE:

www.dererstezug.com

www.pegwiking.cz/Vystroj-vyzbroj-a-vojensky-vycvik.html

www.lexikon-der-wehrmacht.de/

www.soldbuchweb.com

www.crainsmilitaria.com

www.panzeraufgd.co.uk/soldbuch1.html

www.bunkermilitaria.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=BM&Product_Code=31780&Category_Code=

https://magazin.reenactor.cz/soldbuch-anatomie-nemecke-vojenske-knizky-1/


Anatómia SoldbuchovAnatómia Soldbuchov


Anatómia Soldbuchov Anatómia Soldbuchov

PRÍLOHA 1:

Wehrkreis I (Východné Prusko) 

Königsburg I-II, Tilsit, Gumbinnen, Treuberg, Bartenstein, Braunsberg, Allenstein, Lötzen, Zichenau


Wehrkreis II (Pomoransko, Meklenbursko a niektoré časti Brandenburska)

Stettin I-II, Swinemünde, Stargard, Greifswald, Stralsund, Köslin, Stolp, Kolberg, Neustettin, Deutsch-Krone, Woldenberg, Schwerin, Rostock, Parchim, Neustrelitz


Wehrkreis III (Brandenbursko)

Berlin I-X, Frankfurt a.d.Oder, Küstrin, Landesberg / Warthe, Crossen / Oder, Lübben, Cottbus, Potsdam I-II, Neuruppin, Eberswalde, Bernau, Perleberg


Wehrkreis IV (Sasko, východná časť Durínska a časti Československa)

Dresden I-III, Pima, Bautzen, Zittau, Kamenz, Meissen, Grossenhain, Leitmeritz, Böhmisch-Leipa, Reichenberg, Leipzig I-III, Naumberg / Saale, Halle / Saale, Altenburg, Eisleben, Bitterfeld, Wittenberg, Grimma, Döbeln, Chemnitz I-II, Freiberg, Annaberg, Zwickau, Auerbach, Plauen, Glauchau, Teplitz - Schönau

 

Wehrkreis V (Württembersko, Hohenzollernsko, južné Bádensko, Alsasko po 1940) 

Stuttgart I-II, Schwäbisch - Gmünd, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Esslingen / Neckar, Ludwigsburg, Horb / Neckar, Calw, Karlsruhe, Pforzheim, Rastatt, Offenburg, Ulm, Tübingen, Ehingen, Ravensburg, Sigmaringen, Rottweil, Donaueschingen, Konstanz, Freiburg im Breisgau, Lörrach, Strassburg, Mülhausen i. Elsass, Thann, Kolmar, Schlettstadt, Zabern, Hagenau


Wehrkreis VI (Vestfálsko, Lippe, severná časť Rýnskej provincie, Eupen-Malmedy po 1940)

Münster, Coesfeld, Paderborn, Bielefeld, Herford, Minden, Detmold, Lingen, Osnabrück, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Dortmund I-III, Arnsberg, Soest, Iserlohn, Bochum, Herne, Hagen, Düsseldorf, Neuss, Krefeld, Müchen - Gladbach, Wuppertal, Mettmann, Solingen, Essen I-II, Duisberg, Moers, Oberhausen, Wesel, Köln I-III, Bonn, Siegburg, Aachen, Jülich, Düren, Monschau 


Wehrkreis VII (Horné Bavorsko, južná časť Dolného Bavorska a Švábsko)

Müchen I-II, Pfaffenhofen, Starnberg, Rossenheim, Traunstein, Weilheim, Augsburg, Kempten, Landshut, Pfarrkirchen, Ingolstadt

 

Wehrkreis VIII (Horné, Dolné a Horné východné Sliezko, časti Československa, Tešínsko)

Breslau I-III, Oels, Brieg, Glatz, Waldenburg, Schweidnitz, Mährisch - Schönberg, Zwittau, Troppau, Jägerndorf, Wohlau, Liegnitz, Glogau, Sagan, Görlitz, Bunzlau, Hirschberg i. Reisengebirge, Trautenau, Kattowitz, Königshütte, Loben, Rybnik, Teschen, Bielitz, Oppeln, Neisse, Neustadt i. Oberschlesien, Cosel, Gleiwitz

 

Wehrkreis IX (západná časť Durínska, časti Hesenska, časť Hesensko-Nasavska) 

Kassel I-II, Marburg / Lahn, Hersfeld, Siegen, Wetzlar, Fulda, Giessen, Frankfurt a. Main I-II, Offenbach a. Main, Aschaffenburg, Friedberg, Hanau, Weimar, Sangerhausen, Gera, Rudolstadt, Mülhausen i. Thüringen, Erfurt, Eisenach, Gotha, Meiningen

 

Wehrkreis X (Šlezvicko-Holštajnsko, Oldenburg, Hamburg, Brémy, Lübeck a severný Hanover) 

Neumünster, Rendsburg, Schleswig, Kiel, Eutin, Lübeck, Hamburg I-VI, Bremen I-II, Stade, Wesermünde, Oldenburg i. Oldenburg I-II, Aurich, Nienburg / Weser, Lüneburg

 

Wehrkreis XI (Braunschweig, Anhaltsko, Dolné Sasko a južná časť Hanovera) 

Hannover I-II, Braunschweig, Goslar, Hildesheim, Hameln, Göttingen, Celle, Magdeburg I-II, Stendal, Burg bei Magdeburg, Halberstadt, Dessau, Bernburg

 

Wehrkreis XII (južná časť Rýnskej provincie, časť Hesensko-Nasavska, časti Porýnia a Falcka, Lotrinsko a Luxembursko po 1940) 

Koblenz, Trier I-II, Neuwied, Kreuznach, Wiesbaden, Limburg / Lahn, Mainz, Worms, Darmstadt, Luxemburg, Mannheim I-II, Saarlautern, Saarbrücken, St. Wendel, Zweibrücken, Kaiserslautern, Neustadt a.d. Weinstrasse, Ludwigshafen, Heidelberg, Metz, Diedenhofen, St. Avold, Saargemünd

 

Wehrkreis XIII (Horné, Stredné a Dolné Franky, horné Falcko, severné Dolné Bavorsko, časť Československa)

Nürnberg I-II, Fürth, Bamberg, Bad Kissingen, Würzburg, Ansbach, Coburg, Bayreuth, Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Regensberg, Passau, Straubing, Weiden, Amberg, Eger, Kaaden, Karlsbad, Mies, Marktredwitz

 

Wehrkreis XVII (Horné a Dolné Rakúsko, Burgenland, Viedeň, časť Československa) 

Wien I-IV, Melk, Zwettl, St. Pölten, Krems / Donau, Znaim, Wiener, Neustadt, Baden bei Wien, Nikolsburg, Linz, Steyr, Weis, Ried, Krummau

 

Wehrkreis XVIII (Tirolsko, Vorarlbersko, Salzbursko, Štajersko, Korutánsko, horné Kraňsko, dolné Štajersko a časti Juhoslávie) 

Graz, Spittal / Drau, Klagenfurt, Judenburg, Leoben, Leibnitz, Fürstenfeld, Marburg / Drau, Cilli, Krainburg, Innsbruck, Bregenz, Salzburg

 

Wehrkreis XX (Gdansk, Poľský koridor, oblasť Elblągu vo Východnom Prusku)

Danzig, Neustadt i. Westpreussen, Preussisch, Stargard, Marienwerder, Graudenz, Bromberg, Thorn 


Wehrkreis XXI (Povartie, lepšie známe ako Západné Poľsko) 

Posen, Lissa, Hohensalza, Leslau, Kalisch, Litzmannstadt

 

Wehrkreis Böhmen und Mähren (Čechy a Morava) 

Prag, Budweis, Brünn,OlmützPRÍLOHA 2:

PSČ

1 - Gau Berlin, Gau Franken, Gau Mainfranken 

2 - Gau Mark Brandenburg and from Gau Pommern, the urban regions of Schniedemühl and areas of Arnswalde, Friedeberg (Neum.) and Netzekreis 

3 - Gau Mecklenberg 

4 - Gau Pommern 

5a - Gau Danzig-Westpreußen 

5b - Gau Ostpreußen 

5c - Reichskommisariat Ostland 

6 - Gau Wartheland 

7a - Generalgouvernment (Poland) 

7b - Reichskommisariat Ukraine 

8 - Gau Niederschlesien and from Gau Sudetenland (Ost), the area of Grulich 

9a - Gau Oberschlesien 

9b - Gau Sudetenland (Ost) 

10 - Gau Sachsen, Gau Halle-Merseburg and from Gau Thüringen, the region of Altenburg

11a - Gau Sudetenland (West) 

11b - Protektorat Böhmen and Mähren 

12a - Gau Wien, Gau Niederdonau, Gau Steiermark 

12b - Gau Kärnten, Gau Oberdonau, Gau Salzburg, Gau Tirol-Vorarlberg, 

13a - Gau Bayreuth, 

13b - Gau München-Oberbayern, Gau Schwaben and from Gau Bayreuth, the district of Niederbayern 

14 - Gau Württemberg-Hohenzollern 

15 - Gau Thüringen 

16 - Gau Hessen-Nassau, Gau Kurhessen 

17a - Gau Baden 

17b - Parts of Gau Baden: Elsaß 

18 - Gau Westmark 

19 - Gau Magdeburg-Anhalt 

20 - Gau Osthannover, Gau SüdhannoverBraunschweig 

21 - Gau Westfalen-Nord, Gau Westfalen-Sud 

22 - Gau Düsseldorf, Gau Essen, Gau Köln-Aachen, Gau Moselland 

23 - Gau Bayreuth, Gau Franken, Gau Mainfranken Gau Weser-Ems and from Gau Osthannover, the regions of Bremervörde, Wesermünde, Verden (Aller), Rotenburg (Hannover) and OsterholzScharmbeck as well as from Gau SüdhannoverBraunschweig, the regions of graffschaft, Hoya, and Diepholz 

24 - Gau Hamburg, Gau Schleswig-Holstein and from Gau Osthannover the regions of Land Hadeln, Stade, Lüneburg, and Harburg as well as the city of CuxhavenPRÍLOHA 3

Kódy chorôb

1. Týfus 

2. Úplavica 

3. Angína

4. Cholera 

5. Ovčie kiahne 

6. Osýpky

7. Chrípka 

8. Horúčka 

9. Malária 

10. Tuberkulóza

11. Pohrudnica

12. Ostatné chorby 

13. Kvapavka 

14. Syfilis 

15. Ostatné pohlavne prenosné ochorenia 

16. Ochorenia žliaz 

17. Krvné ochorenia 

18. Zápal pľúc 

19. Ostatné ochorenia dýchacích orgánov okrem TBC 

20. Zuby 

21. Črevá 

22. Trávenie 

23. Obličky 

24. Sexuálne neprenosné genitálne problémy 

25. Kožné ochorenia 

26. Nervové a mentálne ochorenia 

27. Oko 

28. Ucho 

29. Kosti a kĺby, a s tým spojené problémy 

30. Svaly a kĺby, a s tým spojené problémy 

31. Zranenia a choroby dôsledkom nepriateľskej aktivity: 

a) strelné poranenia 

b) ručný granát, minomet, delostrelectvo (šrapnel) 

c) popáleniny 

d) bombardovanie alebo iný útok zo vzduchu 

e) vzdušný súboj 

f) Tetanus 

g) Sepsa alebo gangréna 

32. Prehriatie alebo úpal 

33. Podchladenie 

34. Nehoda alebo sebapoškodenie: 

a) pád lietadla 

b) samovražda (alebo pokus, alebo iba sebapoškodzovanie) 

35. pôrodné defekty a slabé stránky 

36. Podozrenie zo simulovania


Informácie o článku

Počet slov: 3665
Počet zhliadnutí: 670
Autor: Lutz
Vytvorené: 12. 10. 2022
Posledné zmeny: 06. 06. 2023