Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2023

Jednotky nemeckej armády Fallschirmjäger (po nemecky fallschirm - padák, jäger - ľahká pruská pechota/ poľovník, strelec) predviedli ako prvé na svete v boji výsadok pechoty lietadlami pomocou padákov. Spojeneckým jednotkám boli známi ako „Zelení diabli“. Počas celej druhej svetovej vojny (WWII) bol veliteľom parašutistov generál Kurt Student.

1920:

Po prvej svetovej vojne v dvadsiatych rokoch nabral výskum letectva na obrátkach. Ako prví, ktorí dostali nápad použiť lietadlá na niečo viac, ako letecký boj a pozorovanie, boli Nemecko, Taliansko a ZSSR (síce ako prvý vyjadril túto myšlienku veliteľ amerického letectva vo Francúzsku brigádny generál Billy Mitchell). Avšak Amerika, ani ďalšie spojenecké krajiny nemali logistickú, materiálnu ani finančnú možnosť niečo podobné zrealizovať. Priekopníci v tejto myšlienke boli Sovieti, ktorí ako prví zorganizovali výsadkárske zbory a armády. Hneď za nimi boli Taliani, ktorí vymysleli padák so zaháknutím skobou o lano v lietadle a pri výskoku sa padák otvorí. Táto technika spôsobila zníženie bezpečnej výšky na zoskok, čo zmenšilo vystavenie nepriateľskej paľbe a zmenšila zónu zoskoku.

Fallschirmjäger

1930:

Sovieti ako prví predviedli skupinový zoskok výsadkárov. Napriek tomu, že výsadkári museli vyliezť von z lietadla na krídla Tupoleva TB-3 a naraz sa pustiť, zoskočilo asi 1000 vojakov, ktorých nasledovalo 2500 vojakov s ťažkými zbraňami v klzákoch a lietadlách. Títo vojaci potom predviedli konvenčný boj pomocou ťažkých guľometov a ľahkého delostrelectva. V obecenstve zahraničných divákov bol aj Hermann Göring.

Po svojom návrate do Nemecka sa Göring rozhodol vytvoriť vlastné výsadkové vojsko. Ako pruský minister vnútra nariadil v roku 1933 vytvorenie špeciálnej policajnej jednotky, Polizeiabteilung z.b.V. Wecke, ktorá mala za úlohu ochraňovať predstaviteľov nacistickej strany. Túto jednotku viedol Polizeimajor Walther Wecke, dôstojník pruského policajného zboru, ktorý dostal 14 dôstojníkov a 400 mužov len za 2 dni. 14. júla sa jednotka premenovala na Landespolizeigruppe Wecke z.b.V, čím sa stala prvou Landespolizeigruppe v Nemecku. 22. decembra toho istého roku bol jej názov zmenený na Landespolizeigruppe General Göring. Jednotka vykonávala štandardnú policajnú prácu ďalšie dva roky pod vedením  Friedricha Jakobyho. Göring však chcel vytvoriť jednotku, ktorá by sa vyrovnala Reichswehru.

Fallschirmjäger Fallschirmjäger

V marci-apríli Göring pretvoril Landespolizeigruppe General Göring na prvý výsadkový pluk, Regiment General Göring (RGG) 1. apríla, hneď po tom, ako Hitler zaviedol povinnú branú moc 16. marca 1935. Výcvik tejto novo sformovanej jednotky parašutistov sa začal v tom istom roku 1. októbra v Altengrabow. Göring nariadil, aby boli vybraní dobrovoľníci z výcviku. Títo vojaci sa stali jadrom Fallschirmschützen Bataillon (v ang. "parachute soldiers battalion"), aby vytvorili káder pre neskorší Fallschirmtruppe („výsadkárov/parašutistov“ ang."parachute troops"). V januári 1936 bolo vybraných 600 mužov a dôstojníkov, ktorí boli odoslaní do výcvikového strediska Döberitz, zatiaľčo ostatní odišli do Altengrabow. Inaugurácia parašutistov bola oficiálne potvrdená 29. januára rozkazom dňa, ktorý vyzýval dobrovoľníkov, aby sa prihlásili do výsadkárskej školy v Stendal, 96km (60 míľ) na západ od Berlína. Škola bola otvorená o niekoľko mesiacov. Dôstojníci, poddôstojníci a vojaci mohli získať výsadkársky odznak po absolvovaní šiestich úspešných zoskokov (podľa rozkazu z 5. novembra 1936).

WWII:

Na začiatku vojny malo Nemecko niekoľko jednotiek Fallschirmjäger - parašutistickej ľahkej pechoty. Na rozdiel od spojeneckých, alebo východných výsadkových síl, nemeckí parašutisti nepodliehali pod velenie pozemnej armády (Heer), ale pod vzdušné sily (Luftwaffe). Začínajúc z niekoľko Fallschirmjäger práporov na začiatku vojny, Nemecko vybudovalo výsadkové sily vo veľkosti divízie spolu s podpornými pozemnými aj vzdušnými útvarmi. Táto divízia dostala názov 7. Flieger Division (7. vzdušná divízia). Fallschirmjäger predviedli svoj prvý bojový výsadok počas útoku na Dánsko (9. apríl 1940, operácia Weserübung), kde sa zmocnili dôležitých mostov a letiska Aalborg, ktoré malo dôležitú úlohu pri útoku na Nórsko. Prvé vážne boje sa odohrali počas nórskeho ťaženia, kde výsadkári dobyli letisko Sola pri meste Stavanger. V Nórsku zakúsili aj prvé porážky, napríklad pri útoku na železničnú stanicu pri meste Dombås, kde 14.4 1940 bola porazená jedna rota počas piatich dňoch boja.

Fallschirmjäger Fallschirmjäger

Neskôr sa niektoré jednotky 7. Flieger Division reorganizovali a boli z nich vytvorené ďalšie divízie pechoty Luftwaffe, začínajúc 1. Fallschirmjäger Division. Tieto jednotky boli utvorené ako divízie motorizovanej pechoty a na západnom fronte mali často úlohu Kampfgruppen. Tieto Kampfgruppen boli tvorené ad hoc (narýchlo) a obsahovali jednotky z viacerých divízií. Podľa nemeckého spôsobu velenia, mali tieto skupiny názov po svojich veliteľoch.

Po roku 1944, kedy Fallschirmjäger už neboli trénovaní ako výsadkári kvôli situácii na frontoch, si stále udržali svoj štatút. Na konci vojny malo Nemecko vytvoriť novú „sériu“ výsadkových divízií, ktorých počet sa vyšplhal na vyše 12 Fallschirmjäger divízií, avšak s veľkou redukciou kvality v divíziách s vyšším číslom. Posledná z nich bola 9. Fallschirmjäger Division, ktorá bola zničená v bitke o Berlín.

Počas vojny padlo vyše 54449 výsadkárov a viac ako 8000 sa ich stále eviduje ako nezvestných.

Fallschirmjäger boli vyznamenaní celkovo 134 Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (Rytierskym krížom). 24 z nich bolo udelených na západe, 27 po Kréte. Zo 134, 15 bolo s dubovou ratolesťou, 5 s dubovou ratolesťou a mečmi a 1 s dubovou ratolesťou, mečmi a diamantmi.

Fallschirmjäger Fallschirmjäger

Operácie:

Spomedzi všetkých operácií výsadkárov spomeniem tieto:

  • Úspešný útok na pevnosť Eben Emael, ktorej dobytie bolo dôležité pre rýchle dobytie Holandska a Belgicka a zatlačenie francúzsko-anglických síl do Dunkerque.
  • Bitka o Krétu, kde bola vysadená celá 7. vzdušná divízia s 5. horskou divíziou hneď za ňou. Operácia bola prezradená dopredu, kvôli rozlúštenia kódu Enigma. Straty spôsobené jednotkami Commonwealthu počas tejto operácie (až 50%) priviedli Hitlera na rozkaz, ktorý zakazoval takéto masívne vzdušné výsadky.
  • Počas operácie Overlord predviedli nemeckí výsadkári silu a výdrž, keď museli čeliť omnoho silnejšiemu protivníkovi. Tieto boje približujú okrem iných aj filmový cyklus Band of Brothers a hry Brothers in Arms s Company of Heroes.
  • Bitka o Monte Cassino, počas ktorej výsadkári zadržali spojencov na skoro rok, prisúdila Fallschirmjäger jednotkám ich povesť. Okolie kláštora bránené 1. Fallschirmjäger Division robilo spojencom problémy už od začiatku ťaženia. Vzhľadom k historickej hodnote nariadil nemecký veliteľ v Taliansku, poľný maršal Albert Kesselring, aby nemecké jednotky nezahrnuli kláštor do obrany. Spojenecké velenie však neuverilo, že kláštor neobsadili Nemci, preto došlo k jeho vybombardovaniu v roku 1943. Hneď po bombardovaní kláštor skutočne obsadili nemeckí Fallschirmjägers a spôsobili spojencom ťažké straty. Ich odpor sa podarilo zlomiť až v máji - júni jednotkám Poliakov a Slobodných Francúzov. Po ich odchode obsadili kláštor jednotky Poliakov, Ghurkov, Senegalčanov,  Maročanov a Brazílčanov.

Uniforma a vybavenie:

Fallschirmjäger nosili výsadkársky odznak Fallschirmschützenabzeichen - orla v strmhlavom lete zvierajúceho svastiku. Toto pravidlo zaviedol Göring ako dôkaz o ukončení školy pre parašutistov 5. novembra 1936.

Výsadkári sa od pešiakov líšili špeciálnou helmou M1938. Tento model mal menšie okraje, aby sa helma nestrhla pri výsadku, iné kožené vnútro a iný typ samotnej ocele.

Nemecké padáky sú pokladané za horšie, ako tie, čo používali Sovieti alebo Spojenci. Spojenecký padák bol uchytený na každom ramene výsadkára, čo umožňovalo pristávať s osobným výstrojom na tele. Taktiež to umožňovalo pristátie na nohách a následné prevalenie na bok, prípadne kotúľ. Tento systém predchádzal zraneniam a umožňoval parašutistovi, aby sa hneď po pristátí zapojil do boja.

Nemecký padák bol zavesený na výsadkárovi jedným popruhom v strede chrbta. To núti výsadkára pristávať v predklone na kolená a lakte, čo zvyšuje riziko zranenia. Okrem toho obmedzuje výstroj, ktorú ma výsadkár pri zoskoku, len na pištoľ. Výsadkári sa najprv museli nájsť na bojisku a potom hľadali kontajnery s výstrojom. Slabiny tohto systému sa ukázali na Kréte, keď výsadkári hľadali svoje zbrane, ozbrojení len pištoľou, pod paľbou ťažkých zbraní jednotiek Commonwealthu. Americkí parašutisti sa naproti tomu mohli okamžite po zoskoku zapojiť do bojov, keďže svoju výstroj mali na tele už pri zoskoku z lietadla. Za zmienku stojí, že nemecký systém odkopírovali Japonci s jedným rozdielom - japonský parašutista mal pri zoskoku na nohu upevnený malý vak so 100 nábojmi do pušky.

Fallschirmjäger boli obyčajne veľmi dobre vyzbrojení. Ako prvý používali útočné pušky a raketomety. Za zmienku stojí útočná puška/ľahký guľomet vyrobená špeciálne pre parašutistov, FG42 a napr. raketomet 7.5 cm Leichtgeschütz 40. Taktiež boli ako jediné pravidelné jednotky, vyzbrojovaní zahraničnými zbraňami, ktoré sa ukázali ako vyhovujúce. Jednalo sa napríklad o taliansky samopal Beretta Modello 38 a pištoľ FN Browning P-35.

Zbraň FG42 mala pôvodne nahradiť všetky osobné zbrane výsadkárov, až na ťažkú výzbroj. Táto zbraň kombinovala palebnú silu ľahkého guľometu s hmotnosťou bežnej pušky. Avšak len veľmi málo zbraní bolo skutočne vyrobených. Všetkých verzií, od „A“ až po „G“ sa vyrobilo zhruba 5000. Takéto malé počty spravili  presný opak pôvodného zámeru: namiesto jednotnej zbrane pre všetkých výsadkárov sa pridala ďalšia spolu s potrebou dielov pre túto zbraň.

FallschirmjägerFallschirmjäger

Desatoro výsadkára:

1. Si elita Wehrmachtu. Boj Ťa napĺňa. Budeš ho vyhľadávať a zdokonalovať sa v ňom pri každej príležitosti.

2. Pestuj priateľstvo s ostatnými v Tvojej jednotke, lebo s nimi budeš triumfovať, alebo zomrieš.

3. Nerozprávaj veľa a buď neúplatný. Muži sa činia, ženy klábosia. Klábosenie Ťa dostane do hrobu.

4. Kľud a opatrnosť, ráznosť a odhodlanie, statočnosti a fanatický útočný duch Ti zaručí prevahu v útoku.

5. Tvárou v tvár nepriateľovi, munícia je najcennejšia vec. Ten, kto strieľa zbytočne, len preto, aby sa upokojil, je človek bez odvahy. Je to slaboch a nezaslúži si titul výsadkár.

6. Nikdy sa nevzdaj. Tvoja česť je v hesle Víťazstvo alebo smrť.

7. Len s dobrou zbraňou môžeš mať úspech. Riaď sa heslom „najprv moja zbraň, potom ja“  

8. Musíš pochopiť celú operáciu, aby ak Tvoj veliteľ padne, mohol si vykonať svoju úlohu opatrne a premyslene.

9. Bojuj rytiersky proti čestnému nepriateľovi. Ten, kto proti Tebe bojuje bez uniformy si nezaslúži zľutovanie.

10. Maj oči dokorán. Buď stále opatrný. Buď mrštný ako chrt, drsný ako koža, tvrdý ako Kruppova oceľ a budeš pravý germánsky bojovník.

 

 

Článok je dostupný z Wikipédie. http://en.wikipedia.org/wiki/Fallschirmjäger

Informácie o článku

Počet slov: 1449
Počet zhliadnutí: 9508
Autor: Theodor
Vytvorené: 06. 01. 2011
Posledné zmeny: 13. 05. 2013