Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2024
 
 

U nás v klube platí, že každé prvé udelenie vyznamenania v združení musí hrdý majiteľ poctiť článkom. Zodpovednosť padla na mňa - prvého držiteľa Železného kríža druhej triedy (EKII) v KVH Feldgrau.

 
Napriek pôvodu železného kríža a jeho histórii v napoleonských vojnách, prusko-francúzskej vojne, či prvej svetovej vojne, my sa budeme zaoberať iba verziou z roku 1939, čiže zavedeniu počas druhej svetovej vojny, kedy sa železný kríž vydával už iba výhradne bojovníkom. Železný kríž bol v priebehu troch vojen synonymom odvahy, vlastenectva a "národným znakom".

Železný kríž II. triedy
 Po vypuknutí vojny dali vyznamenania vzniknúť viacerým manufaktúram. Na fotke dátovanie.Železný kríž bol udeľovaný za odvahu, hrdinstvo a ďalšie prínosy na bojovom poli.
 
Bežne sa železný kríž udeľoval v dvoch prevedeniach
  • železný kríž druhého stupňa
  • železný kríž prvého stupňa 
Počas vojny bolo udelených približne 4 500 000 EKII, z toho niekoľko stoviek tisíc pre veteránov z prvej svetovej vojny s predošlým vyznamenaním EKII. Malou kuriozitou je, že ku železnému krížku bola niekedy vydávaná aj minikamera značky Minox.

Železný kríž II. triedy
 Udeľovanie EKII za boje pri Bialystoku (Júl 1941).


Súčasťou EKII bola stuha a nosenie tohto vyznamenania malo dva spôsoby:
  • za bežných okolností - stuha prevlečená cez druhú gombíkovú dierku
  • za slávnostných okolností - kríž pripnutý na vrecku, alebo ako súčasť kolajničky na odznaky

Obdržanie EKII bolo podmienkou pre udelenie ďalších vyznamenaní - hneď v poradí Železný kríž prvej triedy (EKI). Tento sa nosil pripnutý na ľavom náprsnom vrecku, čo sa ukázalo ako dosť nepraktické. Vyhotovený bol zo striebra alebo aj postriebrených kovov. Počas druhej svetovej vojny bolo udelených 470 000 kusov (z toho znova 145 000 pre držiteľov EKI z prvej svetovej vojny). 

 
Začiatkom vojny boli zavedené aj ďalšie stupne vyznamenaní za významné vojenské prínosy alebo úspešné velenie:
  • rytiersky kríž
  • rytiersky kríž s dubovými ratolesťami
  • rytiersky kríž s dubovými ratolesťami a mečmi
  • rytiersky kríž s dubovými ratolesťami, mečmi a briliantami
  • rytiersky kríž so zlatými dubovými ratolesťami, mečmi a briliantami
 
Týchto však bolo dokopy udelených iba 7 313 kusov.
 
Z brožury Der Lohn der Tat (Kommissions-Verlag Friederichsen, de Gruyter und Co. Hamburg und Verlag C. Pahl und Co. Hamburg) sa dozvedáme o konkrétnych prípadoch udelenia:
 
Železný kríž II. triedy
Železný kríž II. triedy:
Rotný z I. granátnickej roty obsadil so svojou skupinou pri útoku na kótu 315 bunker, a napriek utrpenému zraneniu zaútočil na ďalšie poľné postavenie a zničil jeho osádku v boji z blízka. 
 
 
 
 
 
 
 
Železný kríž II. triedy
Železný kríž I. triedy:
Feldwebel umožnil svojim granátnikom nepozorovaný prechod rieky tým, že sám rieku preplával, preskúmal nepriateľský breh a vrátil sa s ukoristeným člnom. Po úspešnom prechode roty obsadil feldwebel vďaka prelomeniu nepriateľských pozícií bez boja 2 guľometné hniezda, ukoristil 2 guľomety, 3 pištole a zajal 5 osôb.
 
 
 
 
 
Použité zdroje:
http://www.ehrenzeichen-orden.de/c/zweiter-weltkrieg/eisernes-kreuz-1939-zweiter-weltkrieg
http://militaria-berlin.de/eisernes-kreuz
Jakub Wolf - Mzda činu, Československý spisovatel, 2010
https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/verleihung-des-eisernen-kreuzes-1941.html
 

Informácie o článku

Počet slov: 413
Počet zhliadnutí: 5498
Autor: August
Vytvorené: 03. 08. 2017
Posledné zmeny: 03. 09. 2017