Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2024


Landser-Sprache („jazyk pešiaka“)

Každá armáda si v priebehu určitého vojenského konfliktu alebo výcvikového obdobia vyvíja svoj vlastný jazyk, teda vlastnú rečovú kultúru, v ktorej sa bežné výrazy nahrádzajú skratkami, slovnými hračkami alebo narážkami na reálie z každodenného armádneho života (z jazykovedného hľadiska ide o zmes slangu, teda hovorového jazyka, a argotu, teda jazyka špecifického pre danú skupinu ľudí a nezrozumiteľného pre ostatných).

V radoch nemeckej brannej moci slúžilo počas 2. svetovej vojny obrovské množstvo mužov, z ktorých každý bol determinovaný svojou výchovou, prácou a životnými skúsenosťami, prostredím, z ktorého do armády prišiel, a mnohými ďalšími špecifikáciami. Tvrdý výcvik a spoločne zdieľaný čas, ako aj následné frontové nasadenie sa stali takisto kolískou nemeckého armádneho jazyka, typického iróniou, humorom a rôznymi slovnými hračkami. Pre reenaktora, ktorý sa zaoberá stvárňovaním príslušníka nemeckej brannej moci v období 2. svetovej vojny a chce sa tejto činnosti plnohodnotne a zodpovedne venovať, je preto potrebné poznať (okrem iných reálií) aj bežný jazyk jeho predchodcov, aby sa do svojej úlohy dokázal lepšie a realistickejšie vcítiť a ukázať svojím správaním a vystupovaním pravdivý a plnohodnotný obraz danej doby.

Bohužiaľ, čo sa týka znalosti nemeckého jazyka, moje doterajšie skúsenosti s jeho praktickým použitím u slovenských a českých reenaktorov sú (česť výnimkám) značne negatívne. Mnohí ľudia sa vôbec nesnažia zvládnuť jazyk ako súčasť svojho dobového vzhľadu a správania (čo je dosť ťažko pochopiteľné), v lepšom prípade sa uspokoja so znalosťou základnej povelovej techniky a viac ich nemčina nezaujíma. V horšom (a stále pomerne bežnom) prípade sa z úst niektorých ľudí na verejných ukážkach hrnie prúd neustále sa opakujúcich výrazov „Scheisse“, „Hilfe“,  „rote Schweine“ a „bolschewistische Hund“, ktorý nectí ani reenaktora, ani človeka, ktorého uniformu reenaktor nosí (nehovoriac už o účinku na diváka). Potom niet divu, že v očiach niektorých ľudí sú reenaktori a ich úsilie o zdokumentovanie histórie, jej zachovanie pre ďalšie generácie a priblíženie bežným ľuďom na smiech alebo na pohoršenie.

Pre tých, ktorí to s reenom myslia vážne, a chcú na sebe ďalej pracovať, sme pripravili preklad z nemeckého textu zo známej stránky Lexikon der Wehrmacht (odkaz), ktorý je v skrátenej podobe k dispozícii tiež v angličtine na stránke americkej WH living history skupiny Der Erste Zug (odkaz). Nasleduje zoznam nemeckých slangových termínov vo forme SLOVO – „DOSLOVNÝ PREKLAD“ – VYSVETLENIE: 

Aal – „úhor“ – torpédo

Alter – „starý“ – veliteľ jednotky, obvykle roty

Alter Mann – „starec“ –talianske mäsové konzervy, ktoré dostávali príslušníci Nemeckého afrického zboru (DAK) ako náhradu za ich vlastnú stravu. Boli na nich vyrazené písmená „AM“ (skratka talianskeho Amministrazione militare – vojenská správa, tiež posmešne prekladané „asinus mussolini“ (somár Mussolini))

Anschiß – „os.anie“ – kritika od nadriadených

Arschbetrüger – „podvod pre riť“ – krátka blúza uniformy M44, siahajúca len po pás a teda neschopná zakryť zadok svojho nositeľa

aussteigen – „vystupovať“ – eufemický výraz pre opustenie zasiahnutého vozidla alebo plavidla

a.v. – pôvodne skratka pre Arbeitsverwendungsfähig (schopný pracovného nasadenia), čiže niekto, kto nie je k.v. (Kriegsverwendungsfähig , schopný bojového nasadenia). Ako narážka má význam ausgezeichnete Verbindungen , teda „výnimočne dobré styky“ (ktoré dotyčnému pomohli vyhnúť sa bojovej službe)

Bauchbinde – „brušný obväz“ – opasok

Beutegermane – „ukoristený Germán“ – etnický Nemec zo zahraničia (Volksdeutsche) alebo zahraničný dobrovoľník

bimsen – „pedikúra pemzou“ – tvrdý poľný výcvik (pri ktorom z vojaka schádzala koža)

Blechhut – „plechový klobúk“ – oceľová prilba

Blechkrawatte – „plechová kravata“ – vyznamenanie Rytiersky kríž Železného kríža (Ritterkreuz des eisernes Kreuzes), nosené na stuhe okolo krku

Donnerbalken – „hromový trám“ – latrína (hlasno sa ozývajúca príslušnými zvukmi)

Druckposten – „tlačenica / tlačenka“ – pracovná pozícia nepostrádateľná pre národné hospodárstvo, ktorá pre pracovníka znamenala „vytlačenie“ z vojenskej služby, teda záchranu pred núteným nasadením na fronte

Einbaum – „čln z jedného kmeňa“ – malá jednomiestna ponorka Biber alebo Seehund pre nasadenie popri pobreží

Eiserne Kuh – „železná krava“ – konzervované mlieko

Emil – pilot lietadla

Fahrkarte – „cestovný lístok“ – strela mimo cieľ, ktorá „odcestovala“ do diaľky

Feldküchensturmabzeichen – „odznak za útok na poľnú kuchyňu“ – vyznamenanie Vojnový záslužný kríž (Kriegsverdienstkreuz) (ironický pre jeho nositeľov, ktorí ho dostali za mimobojové zásluhy)

Fernkampfmedaille – „medaila za vzdialenosť od boja“ – Vojnový záslužný kríž (ironický pre jeho nositeľov, keďže v momente jeho získania boli ďaleko od skutočného boja)

Feuerpause – reálny povel „Zastaviť paľbu!“ – fajčiarska prestávka

Fliegerbier – „pivo pre pilotov“ – limonáda (irónia, keďže v službe nesmeli piť alkohol)

Franz – letecký pozorovateľ

Fußlappenindianer – „indián v onuciach“ – pešiak

gammeln – leňošenie, ničnerobenie

Gebetbuch – „modlitebná knižka“ – zápisník výkonného poddôstojníka roty (Hauptfeldwebela – „Spiessa“), ktorý ho nosil na všetky oficiálne kontroly a musel obsahovať všetky záznamy

Gefrierfleischorden – „medaila zmrznutého mäsa“ – pamätná Medaila za ťaženie na Východe 1941/42 (Medaille zur Winterschlacht im Osten 1941/42), kde kvôli nedostatočnému zabezpečeniu zimným výstrojom utrpelo veľké množstvo vojakov omrzliny

Gulaschkanone – „gulášový kanón“ – poľná kuchyňa

Halseisen – „železo na krk“ – Rytiersky kríž Železného kríža

Halsschmerzen – „bolesti krku“ – má ich ten, kto si chce zaslúžiť Rytiersky kríž

Heimatschuß – „výstrel domov“ – ľahké zranenie, ktoré zabezpečilo evakuáciu dotyčného z frontu

Heldenkeller – „komora hrdinov“ – protiletecký kryt alebo podzemný úkryt proti delostreleckej paľbe

Heldenklau – „zlodej hrdinov“ – dôstojník, ktorý zhromažďuje po ústupe roztrúsených vojakov kvôli ich ďalšiemu nasadeniu

Himmelfahrtskommando – „cestovný rozkaz do neba“ – akcia s malou pravdepodobnosťou prežitia a návratu

Himmelsabwehrkanone – „protinebeský kanón“ – palubný lekár u Kriegsmarine

hinrotzen – „potiahnuť nosom (sopeľ)“ – okamžite zaliezť do najbližšieho krytu pri neočakávanom palebnom prepade alebo nálete

Hitlersäge – „Hitlerova píla“ – univerzálny guľomet MG-42 (podľa zvuku jeho vysokej kadencie, pripomínajúceho cirkulárku)

Hitlersense – „Hitlerova kosa“ – MG-42

HJ-Spätlese – „prerastený / prestarnutý Hitlerjugend“ – Volkssturm, nemecká „ľudová domobrana“ na konci vojny

Hoffnungsbalken – „pásky nádeje“ – priečne pásiky na náplecníkoch dôstojníckych čakateľov

Horst Wessel Suppe – „polievka Horsta Wessela“ – v ktorej mäso, zelenina a všetky ostatné dobré veci „marschieren im Geiste mit“ („pochodujú v duchu s nami“) – nie sú tam skutočne, ale len v duchu (koncovojnová narážka na text Piesne Horsta Wessela, hymny NSDAP)

Hühneralarm – „slepačí poplach“ – neskorý poplach ( z nemeckého príslovia „erst das Ei, dann das Gackern“  – „najprv vajce, potom kotkodákanie“(= najprv práca, potom reči))

Hundemarke – „psia známka“ – kovová identifikačná známka (Erkennungsmarke)

Hurratüte – „hurá vrece“ – oceľová prilba

Intelligenzstreifen – „pásiky inteligencie“ – lampasy na generálskych nohaviciach

Itaka (neskôr tiež Itaker) – skratka „ITAlienische KAmerad“, taliansky kamarát

Iwan – „Ivan“ – príslušník RKKA (červenoarmejec = Rotarmist)

KAK = Kohldampf-Abwehr-Kanone – „kanón proti uhoľnému dymu“ – poľná kuchyňa

Kantinenorder – „kaviarenská medaila“ – Vojnový záslužný kríž

Kapo – „kápo“ – Unterführer (hodnosť v SS; narážka na ich pôvodné použitie ako stráže v koncentračných táboroch)

Karo einfach – „diamanty jednoducho“ – tvrdý trvanlivý chlieb (Dauernbrot)

Katschmarek – veliteľ letky stíhacieho letectva

Karussell – „kolotoč“ – letecký boj, pri ktorom protivníci krúžia jeden okolo druhého

Kattun – „bavlna“/ „denim“ – byť pod ťažkou nepriateľskou paľbou (a prinútený krčiť sa)

Kettenhund – „pes na reťazi“ – príslušník poľného žandárstva (Feldgendarmerie) podľa závesného polmesiacovitého štítku s nápisom  svetielkujúcim v tme, noseného na retiazke okolo krku

Kiste – „debna“ – lietadlo

Knarre – „búchačka“ – strelná zbraň (najčastejšie puška)

Kniekehlenheinrich – „podkolenný Heinrich“ – poľná lopatka, ktorá svojím príliš dlhým poriskom pri každom kroku udiera svojho nositeľa pod ľavé koleno

Knobelbecher – „pohárik na hádzanie kockou“ – pochodová obuv (Marschstiefel) / čižmy so sárami vysokými do polovice lýtok, pripomínajúce kožený pohárik na hádzanie kociek pri hre

Koffer – „kufor“ – ťažký granát

Kolbenringe – „piestne krúžky“ – dvojitá tréza na spodnej časti rukávov blúzy výkonného poddôstojníka roty (Hauptfeldwebela) = „Spiessa“

Kriegverlägerungskreuz – „vojnový presunový kríž“ – Vojnový záslužný kríž

Krüppelgarde – „garda kriplov“ – Volkssturm

Küchenbulle – „kuchynský fízel“ - kuchár

Kurbelei – „miešané vajíčko“ – letecký súboj

k.v. -  skratka Kriegsverwendungsfähig (schopný vojnového nasadenia, ironicky prekladané „keine Verbindungen“ (žiadne (dobré) styky), „kann verrecken" (môže skapať) alebo „krepiert vielleicht" (možno zdochnutý)

k.v.H. – skratka "kriegsverwendungsfähig Heimat" (schopný vojnového nasadenia doma), ironicky prekladané „kann vorzüglich humpeln" (vie presvedčivo krívať, čiže simulovať)

Lametta – „lameta“ – medaily a odznaky (ironicky)

langmachen – „natiahnuť sa“ – ľahnúť si a kryť sa

Latrinenparole – „latrínové heslo“ – klebety

Leithammel – „baran na čele stáda“  - Unteroffizier (hodnosť veliteľov družstiev)

Lysol – absint, ostrý alkohol konzumovaný okupačnými jednotkami vo Francúzsku

Makkaroni – „makarón“ – Talian

Maskenball – „maškarný ples“ – obľúbená forma šikany nováčikov, neustále nútené prezliekanie do rozličných uniforiem

Mündungsschoner – „chránič ústia hlavne“ – zlý vojak ( ktorý si ho pri streľbe zabudne dať dolu z pušky)

Nähmaschine – „šijací stroj“ – sovietsky dvojplošník Polikarpov Po-2 (U-2), prezývaný Sovietmi „Kukuruznik“ (šrotovník na kukuricu). Často podnikali nočné nálety na nemecké postavenia; zniesli sa ticho z výšky s vypnutým motorom a ten nahodili až tesne nad zemou, odhodili bomby z prízemnej výšky a zmizli. V sovietskom vojenskom letectve na nich tiež často lietali ženy, prezývané Nemcami „nočné bosorky“

NS-Röhre – „národnosocialistická (nacistická) rúra“ – ponorka

Oberschnäpser – „vrchný šnapser“ – Obergefreiter

Panzer-Anklopf-Gerät – „klopadlo na tanky“ – 3,7 cm protitankový kanón Pak 36, ktorý sa od roku 1942 začal vyraďovať z frontového použitia kvôli nízkej účinnosti proti sovietskym tankom (dokázal na ich pancier iba „zaklopať“)

 Papieroffizier – „papierový dôstojník“ - PK-Mann, príslušník Propagandakompanie (propagandistickej jednotky), frontový spravodajca

Papiersoldat – „papierový vojak“ – pisár na veliteľstve alebo štábe

Pappkamerad – „papierový kamarát“ – terč vo forme ľudskej postavy, používaný pri streleckom výcviku

Parteihut – „stranícky klobúk“ – prilba

Partisanen – „partizáni“ – vši

Pferdemörder – „zabijak koní“ – prezývka príliš ťažkého, dvojnápravového plechového armádneho konského povozu Heeresfeldwagen 7

pumpen – drepy s predpaženou puškou, tiež podpory ležmo („kliky“)

Querschläger – „zablúdená strela“, v kolektíve neobľúbený vojak

Rabatz – „štabarc, lomoz, buchot“ – používané v nepríjemných situáciách (veľký chaos, silná nepriateľská paľba)

Ratschbumm / Ratsch-Bumm – „bum-prásk“ – sovietsky 76mm divízny kanón M1936 (F-22) vyrábaný v rokoch 1936-1939 a používaný Wehrmachtom ako koristný 7,62cm Pak 36 (r), jedno z prvých univerzálnych diel na svete (mohol byť používaný ako poľný, protitankový a protilietadlový s rôznymi typmi munície), neskôr sa tento názov používal aj pre nový 76mm divízny kanón M1939 (F-22 USV, v službách Werhmachtu 7.62 cm F.K.297(r)) a pre 76mm divízny kanón ZiS-3. Nemecká prezývka je fonetickým prepisom funkcie dela, pri ktorom dochádzalo k dopadu strely na cieľ bezprostredne po výstrele.

Reichsheini – „ríšsky Heini“ - Reichsführer der SS Heinrich Himmler

Ringelpietz – „otáčanie sa na špičke“ – rôzne formy „kasárenskej“ šikany pri výcviku nováčikov; rozhadzovanie obsahu skriniek a ich následné upratovanie, šplhanie na skrinky, plazenie sa popod postele a podobne

robben – „tulenie plazenie“, jeden zo spôsobov plazenia sa na lakťoch a kolenách s telom nízko pri zemi

Rollbahnkrähe – „rolujúca vrana“ - sovietsky dvojplošník Po-2 (U-2), tiež „Petroleumkocher“ („petrolejový varič“) alebo „Sperrholzbomber“ („preglejkový bombardér“)

Rückgrat der Armee – „chrbtica armády“ – Obergefreiter alebo skúsený vojak

Sandlatscher – „šuchtajúci sa po piesku“ – pešiak

Sanker – „sanitka“, skratka pre „Sanitätskraftwagen“

Sarrasani-Rock – „kostým“ – vychádzkový kabát (posmešná narážka na slávnostné uniformy dôstojníkov, podľa svetoznámeho nemeckého cirkusu Sarrasani)

Schlächter – „úderník“ – sovietske bojové lietadlo na priamu podporu pozemných jednotiek (Il-2, Pe-2)

Schleifer – „brusič“ – brutálny a tvrdý výcvikový inštruktor, pri tankových jednotkách tiež stroj vyžadujúci opravu

Schmalspuroffizier – „dôstojník s úzkymi prúžkami“ – Sonderführer (úradník alebo civilný zamestanec nemeckej brannej moci), podľa úzkych náplecníkov

Schlumpfschütze – „lajdák“ – zlý a neporiadny vojak

Schütze Arsch – „riť“ – posledný a najhorší z vojakov

Spargel – „špargľa“ – periskop ponorky

Spiegelei – „volské oko“ – vyznamenanie Nemecký kríž v zlate (Deutsches Kreuz in Gold) udeľované za významné bojové úspechy

Spieß – „oštep“ – výkonný poddôstojník (Hauptfeldwebel)

Spund – „špunt“ – nováčik, regrút

Stalinhäcksel – „Stalinova sečka“ – machorka (sovietska zmes tabaku a byliniek)

Stalinorgel – „Stalinov organ“ – sovietsky raketomet BM-13 „Kaťuša“

Stalintorte – „Stalinova torta“ – suchý chlieb

stiften gehen – „vypariť sa“ – zmiznúť, utiecť

Stoppelhopser – „hopkajúci po strnisku“ – pešiak

Strippenzieher – „drotár“ – spojár telefónnej čaty, ťahajúci za sebou kábel

Tante Ju – „tetka Ju“ – starnúce, ale stále spoľahlivé trojmotorové dopravné lietadlo Junkers Ju 52

Taschenflak – „vreckový flak (=protilietadlový kanón)“ – pištoľ

Tiefflieger – „hĺbkový letec“ – idiot (ironická narážka na duševnú obmedzenosť, ide „do hĺbky“)

To.-Fu. - Torn.Fu.Ger. (Tornisterfunkgerät) – „torbová rádiostanica“ – malá rádiostanica na spojenie na úrovni roty, prenášaná na chrbte

Untergefreiter – „podslobodník“ – neexistujúca hodnosť, civilista

Untersatz – „fáro“ – vozidlo alebo plavidlo

V3 – „posledná nemecká zázračná zbraň, ktorá zvráti priebeh vojny“ (po V-1 a V-2), ironický názov pre Volkssturm

verheizen – „vyhorieť“ – nezmyselne obetovať vojakov

vollrotzen – „naplno sa vysmrkať“ – dostať sa pod paľbu (u stíhacích pilotov)

Wanzenhammer – „kladivo na ploštice“ – fajka, s ktorej hlavičkou sa dali zabíjať ploštice na ubikácii

Wehrbeitrag – „služobný príplatok“ – dieťa splodené počas dovolenky

Weiß-Ferdl-Rock – „kabát Bieleho Ferda“ – elegantný vychádzkový kabát, podľa prezývky obľúbeného humoristu z 20. rokov Ferdinanda Weisheitingera

Wolkenquirl – „mixér oblakov“ – vrtuľník

Zielwasser – „cieľová voda“ – alkohol

Zigarettenbüchse – „tabatierka“- puzdro na plynovú masku, využívané okrem svojej primárnej funkcie aj na ďalšie veci

Zigeuner-Artillerie – „cigánske delostrelectvo“ – pechotné delá a mínomety, prevážané na vozoch ťahaných koňmi

Zwölfender – „dvanástorák“ – vojak z povolania, ktorý podpísal s armádou zmluvu na 12 rokov. Špeciálny názov pre ďalejslúžiacich poddôstojníkov (Stabsfeldwebel).

 

Informácie o článku

Počet slov: 1698
Počet zhliadnutí: 5242
Autor: Siegfried
Vytvorené: 07. 07. 2018
Posledné zmeny: 07. 07. 2018