Klub vojenskej histórie Feldgrau

Skryť obsah
Signal magazín, konvertér fotiek Padli na Slovensku | zoznam obetí

feldgrau.sk by Cloosigns
© 2011 - 2024

Mestské múzeum Karola Točíka v Turzovke v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Feldgrau pripravilo nielen pre záujemcov o históriu 2. svetovej vojny v regióne Kysúc výstavu „Na fronte a v zázemí“, ktorá prostredníctvom dvojrozmerných informačných panelov k jednotlivým čiastkovým témam a trojrozmerných exponátov mapuje regionálne dejiny v období rokov 1939 – 1945. Návštevníci môžu zhliadnuť okrem množstva fotografií a dobových dokumentov aj trojrozmerné rekonštrukcie uniforiem a výstroja príslušníkov Nemeckej brannej moci, RKKA (Červenej armády) a 1. československej partizánskej brigády Jana Žižku, ako aj množstvo artefaktov z výstroja a výzbroje armád, ktoré stáli proti sebe v boji o územie Kysúc v období marca až mája 1945 (Nemecká branná moc, RKKA, Maďarská kráľovská armáda), repliky ručných zbraní, delaborovanú muníciu a osobné potreby. Výstava je prístupná verejnosti do 30.11.2020, z dôvodu aktuálnych protiepidemiologických opatrení však odporúčame vopred sa informovať o otváracích hodinách múzea a zmenách v návštevníckom poriadku.

autor: Tomáš Tkáčik /ogefr. Siegfried Weber


Výstava „Na fronte a v zázemí“Výstava „Na fronte a v zázemí“
Výstava „Na fronte a v zázemí“Výstava „Na fronte a v zázemí“
Výstava „Na fronte a v zázemí“Výstava „Na fronte a v zázemí“
Výstava „Na fronte a v zázemí“Výstava „Na fronte a v zázemí“
Informácie o článku

Počet slov: 112
Počet zhliadnutí: 3498
Autor: August
Vytvorené: 01. 11. 2020
Posledné zmeny: 01. 11. 2020